CITAS GO BEYOND INICIATĪVAS

Papildus Go Beyond pamatprogrammai īstenojam arī vairākas citas sabiedrību attīstošas iniciatīvas, kas vērstas uz jauniešu, skolēnu, skolotāju un uzņēmumu attīstību. Kādas tieši, uzzini zemāk. Ja vēlies par kādu uzzināt vairāk vai tajā iesaistīties, droši uzrunā mūsu programmas vadītāju.


Reversais mentorings

VADĪTĀJIEM

 

Reversais (jeb apgrieztais) mentorings ir pasaulē atzīta mācīšanās un attīstības tehnika, kuras pamatā ir (pretēji ierastajam mentoringa modelim) pieredzes bagātu profesionāļu konsultēšanās un mācīšanās no jauniešiem.

Reversā mentoringa programmas mērķis ir sniegt iespēju pieredzējušiem vadītājiem un jauniešiem regulāri tikties, lai jaunieši attīstītu savas prasmes un uzzinātu vairāk par to, ar kādiem jautājumiem saskaras uzņēmumu vadītāji un lai vadītāji iegūtu svaigu skatījumu uz jauniešu motivācijas jautājumiem, viņu tehnoloģiju lietojumu, interesēm, vajadzībām, vērtībām un citiem jautājumiem.

Pirmreizēji šī iniciatīva Go Beyond tika uzsākta 2016. gada nogalē. 6 mēnešu garumā, ik mēnesi profesionāļi tikās ar jauniešu attīstības programmas Go Beyond 4 absolventiem, lai uzklausītu viņu padomus. Tika mentorēti tādi uzņēmumu vadītāji kā Microsoft Latvia vadītāja Renāte Strazdiņa, SEB bankas viceprezidente un valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere, Amropp vadošā partnere Aiga Ārste-Avotiņa un Citrus Solutions valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Miks Stūrītis.


KĀ STRĀDĀT AR MILLENIALS

VADĪTĀJIEM

Iniciatīvas mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību starp uzņēmuma dažāda vecuma darbiniekiem, it īpaši vadītājiem un gados jaunajiem darbiniekiem (millenials paaudzi).

Iniciatīvas ietvaros tiek īstenotas lekcijas uzņēmumu vadītītājiem par Millenials paaudzes jauniešiem un to, kā ar viņiem visefektīvāk strādāt, ņemot vērā šo paaudzi raksturojošās īpatnības. Un papildus tam tiek piedāvāts praktisks darbs grupās ar mērķi veidot labāku izpratni starp vadītājiem un jauniešiem par viņu atšķirīgo skatījumu uz darbu, kā arī lietām, ko katra no mērķgrupām visvairāk novērtē viena otrā.


savas dzīves līderis

VIDUSSKOLĒNIEM

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros jauniešu attīstības programma “Go Beyond” piedāvā īstenot tieši vidusskolēniem izstrādātu intensīvu personīgās izaugsmes programmu “Savas dzīves līderis”.

Programmas mērķis: Attīstīt vidusskolēnos vienu no būtiskākajām veiksmīgas dzīves pamatprasmēm - pašvadību (self-leadership). Tā ietvaros:
1)Veicināt skolēnu rakstura attīstību;
2)Celt skolēnu iekšējo motivāciju darīt, tai skaitā arī mācīties pašiem sevis nevis citu dēļ;
3)Palīdzēt skolēniem labāk iepazīt pašiem sevi, izprotot savas vērtības, mērķus un to, cik būtiski pieņemt lēmumus saskaņā ar tiem;
4)Veicināt skolēnu ticību saviem spēkiem un apzināties, ka viņu dzīves kvalitāte ir viņu paša rokās.


karjerai gatavs

VIDUSSKOLĒNIEM

"Karjerai gatavs” ir tieši vidusskolēniem domāta intensīva karjeras izaugsmes programma ar mērķi pilnveidot vidusskolēnu izpratni par darba tirgus 21. gadsmita tendencēm un attīstīt jauniešos darba devēju pieprasītākās profesionālās prasmes, tādējādi veicinot viņu konkurētspēju darba tirgū.


Runājot par alkoholu

SKOLOTĀJIEM 

Programma pamat un vidusskolas skolotājiem, kas balstās uz metodisko materiālu „Runājot par alkoholu“. Tas ir paredzēts preventīvam darbam ar skolēniem kā klases, tā dažādu mācību priekšmetu stundās. Programmas ietvaros norisinās apmācības skolotājiem darbam ar materiālu, kā arī pētījums par alkoholu lietošanu jauniešu vidū Latvijā.  Vairāk informācijas: http://www.runajotparalkoholu.lv/


ATVĒRTĀS VIESLEKCIJAS

JAUNIEŠIEM

Iedvesmojošu un dzīvē daudz sasniegušu cilvēku vieslekcijas ikvienam jaunietim par dažādām personīgās un profesionālās izaugsmes tēmām.


Go Beyond SERTIFICĒTIE treneri

DAŽĀDĀM MĒRĶAUDITORIJĀM

Go Beyond sertificētie treneri ir iniciatīva ar mērķi sniegt ieguldījumu jauniešu personīgajā attīstībā, iedrošinot tos pārspēt savu spēju robežas. Iniciatīvas treneri ir Go Beyond programmas absolventi, kas izgājuši īpašas apmācības Go Beyond līdzdibinātāja, Rīgas Biznesa skolas profesora Klaudio Rivera vadībā, un turpina nest organizācijas idejas un vērtības plašākai sabiedrībai