Dārta Kamilla Kambala

Dārta uzskata, ka jauniešiem trūkst izpratnes par nākotnes konkurētspējas prasmēm – kompleksu problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, kreativitāti u.c.- , kas jau pavisam tuvā nākotnē būs nepieciešamas darba tirgū. Šī iemesla vadīta viņa ar sava individuālā projekta palīdzību vēlas veicināt jauniešu izpratni par būtiskākajām prasmēm, kas nākotnē būs nepieciešamas darba tirgū.

9 aprīlis 2018