Go Beyond sociālo projektu gala prezentācijas

Februāra pēdējā dienā Go Beyond komanda, dalībnieki un programmas sadarbības partneri pulcējās jaunizveidotajās Swedbank telpās, lai kopā svinētu pirmā programmas posma noslēgumu. Dalībnieki pastāstīja par sociālo projektu laikā paveikto un sasniegto, par savu projektu ilgtspējību, kā arī par iegūto pieredzi, mācībām, un pārdomām, kas noderēs jau nākamajā programmas posmā, veidojot individuālos projektus. Katra komanda ir ieguldījusi savu darbu, laiku un izdomu, lai uzlabotu dzīves apstākļus un iespējas dažādām sociālām grupām, atgādinot svarīgo – mēs katrs varam kādam palīdzēt, lai viņa ikdiena kļūtu labāka un vieglāka. 

Komanda, kas sadarbojās ar Jelgavas SOS jauniešu māju, kā vienu no lielākajiem ieguvumiem projekta laikā norādīja SOS mājas jauniešu izrādīto uzticību viņiem. Tādā veidā dalībnieki varēja labāk palīdzēt jauniešiem un izprast viņu intereses, organizējot un palīdzot organizēt tādus pasākumus un aktivitātes, kas pašiem jauniešiem šķiet nozīmīgas un vērtīgas. Nu jau SOS jauniešu mājā notikušas vairākas improvizācijas nodarbības, kuras turpināsies arī pēc projekta beigām, tāpat bijuši spēļu un draudzības vakari, ciemojies Āris Birze, kurš stāstījis jauniešiem par motivāciju, un kopīgi organizēts pirmais ceturkšņa svētku pasākums “Slavenību vakars”. Komandas dalībnieki arī aktīvi iesaistīja jauniešus dažādos sabiedriskos pasākumos, kas ir daļa no dalībnieku ikdienas. Jauniešu brīvprātīgā iesaiste, daudzējādās idejas par nākotnes turpmāko pasākumu organizēšanu un jaunu paradumu uzsākšana ir vislieliskākais rezultāts, ko komandas dalībnieki ar prieku novērtē.

Meitenes no komandas, kas sadarbojās ar Palidzesim.lv, atzina, ka izvirzītie mērķi tikai izskatās viegli, bet patiesībā prasa daudz vairāk laika. Komandai nācās bieži mainīt labāko risinājumu, un meitenes izvēlējās palīdzēt, apvienojot savas prasmes un zināšanas, kuras vislabāk varētu noderēt organizācijai. Tika vaikts apjomīgs darbs un apkopotas intervijas un pētījumi, iegūstot nepieciešamo informāciju mājaslapas izstrādē, lai līdz projekta beigām varētu izstrādāt un organizācijai nodot aktuālu un potenciāli veiksmīgu mājaslapu, kurā ietverts interneta veikals. Ņemot vērā organizācijas vēlmi pēc reāla veikala, tika izstrādāts finanšu aprēķins veikala izveidei, kas ietver telpu īri un ar to saistītās izmaksas, mēbeļu iegādi, atalgojumu u.tml. Projekta pirmajos mēnešos meitenes arī darbojās plecu pie pleca ar organizācijas brīvprātīgajiem, piemēram, palīdzot Ziemassvētku tirdziņos. Atskatoties uz sociālo projektu kopumā, meitenes ir gandarītas par paveikto, liels ieguvums noteikti ir bijis komandas darbs, tāpat arī meitenes priecājas par iespēju apgūt mājaslapas izstrādi.

Komanda, kuras sadarbības partneri bija Sustento, atzina, ka ceļā bijušas dažādas grūtības, taču viņiem izdevies vienoties par kopīgu mērķi un uz to doties. Komanda arī uzsvēra neformālas komunikācijas nozīmi gan komandā, gan ārpus tās, jo dažādi kontakti un neformālāka sadarbība palīdz risināt jautājumus ātrāk.  Komanda arī prezentēja savu izveidoto video, kurš uzsver problēmas būtiskumu – cilvēkiem ar kustību traucējumiem bieži nav iespējams iegūt informāciju par pārvietošanās iespējām starppilsētu transporta līdzekļos. Papildus tika izveidots arī informatīvs grafiks, kurā paskaidrots starppilsētu transporta pakalpojumu nozīmīgums. Komanda ir gandarīta par paveikto, un dalībnieki atzīst, ka viņu veikums ir ilgtspējīgs un problēma ar starppilsētu transporta sistēmu tiks risināta arī bez dalībnieku iesaistes procesā.

Komanda, kas sociālo projektu attīstīja sadarbībā ar biedrību Es Redzu, uz prezentācijām ieradās no pēdējā notikuma sava projekta ietvaros, kur Babītē tika organizēts pēdējais pasākums no aktivitāšu cikla “Redzēt vairāk”. Iepriekš jau bija notikuši pasākumi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un Dino Zoo arēnā. Papildus komanda ir izveidojuši informācijas bukletu skolotājiem, ko izvietos dažādās viegli pieejamās interneta vietnēs. Šis buklets sniedz informāciju par atbalsta iestādēm un iespējām skolotājiem, kā arī Vaivaru pamatskolas direktores Ineses Kārkliņas pieredzes stāstu darbā ar vājredzīgiem un neredzīgiem jauniešiem. Komandas dalībnieki izteica prieku par to, ka viņiem izdevies izveidot dažādas aktivitātes, kas palīdz gan bērniem un jauniešiem, gan skolotājiem izprast neredzīgu un vājredzīgu skolēnu ikdienu skolas vidē. Tāpat komanda atzina, ka šo četru mēnešu laikā guva vairākas atziņas par projektu izveidi un realizāciju, piemēram, pat vissīkākos darbus ir jāiedala un savā starpā ir jābūt atklātiem.

Sociālo projektu posms programmā nu ir noslēdzies un jauniešus sagaida jauns izaicinājums – izveidot savu individuālo projektu. Jauniešiem jau ir ļoti interesantas idejas, kuras tiks slīpētas un sakārtotas divu dienu seminārā marta vidū, kas tiks pilnībā veltīts individuālajiem projektiem un to izstrādei. 

2 marts 2018