Go Beyond sociālo projektu starpprezentācijas

Gada izskaņa ir laiks, kad atskatāmies uz paveikto. Arī Go Beyond programmas dalībnieki 19. decembrī pulcējās Swedbank telpās, lai apstātos, izvērtētu un pastāstītu, ko izdevies paveikt pirmajos divos programmas mēnešos, kuros strādāts komandās pie sociālajiem projektiem. 

Dalībnieku stāstus uzklausīja Go Beyond sadarbības partneri, atbalstītāji un absolventi, kā arī īpaši šīm prezentācijām izveidots ekspertu panelis – Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja, Marta Kāle, darba devēju zīmola konsultāciju uzņēmums ERDA, Go Beyond komandas ilggadēja sociālo projektu kuratore, Kārlis Kravis, Swedbank Pārdošanas un mārketinga daļa. Eksperti vēlējās vairāk uzzināt par komandu sociālo projektu attīstību, lielākajiem izaicinājumiem, rastajiem risinājumiem un plānoto virzību nākamo divu mēnešu laikā. Lai palīdzētu komandām ieraudzīt jaunus risinājumus un paskatīties uz saviem projektiem no cita skatu punkta, paneļa pārstāvji deva atgriezenisko saiti, padomus, ieteikumus un jaunas idejas projektu attīstībai, kā arī neiztika bez konstruktīvas kritikas devas gan par paveikto, gan pastāstīto. 

Katra komanda veido sociālo projektu sadarbībā ar kādu no Go Beyond partnerorganizācijām – biedrību Es redzu, LCĪVSO SUSTENTO, nodibinājumu Palīdzēsim.lv unJelgavas SOS jauniešu māju

“Līdz šim esam izpētījuši Eiropas Savienības izveidoto regulu, izsūtījuši e-pastus un apzvanījuši visas valsts pašvaldības un centušies noskaidrot atbildes uz jautājumiem par transporta sistēmu novados. Mūsu potenciālie izaicinājumi nākamajiem mēnešiem ir noorganizēt tikšanos ar mūsu darba grupu, kas sastāv no pieciem jomu speciālistiem, kas būtu kompetenti mums palīdzēt un sākt strādāt pie vadlīniju izveides, kā arī norunāt tikšanos ar Autotransporta direkciju un veiksmīgi pārstāvēt savu viedokli.” – SUSTENTO komanda

“Šobrīd vairākums vispārizglītojošo izglītības iestāžu nav sagatavoti uzņemt skolēnus, kuri ir vājredzīgi vai neredzīgi. Mūsu piedāvātais risinājums varētu radīt izpratni gan skolotāju, gan amatpersonu, gan līdzcilvēku vidū, par to, ar kādām grūtībām un šķēršļiem ikdienā saskaras neredzīgi vai vājredzīgi cilvēki. Šī izpratne, mūsuprāt, ir ļoti būtiska, lai vispār varētu veiksmīgi komunicēt un strādāt pie iekļaujošās izglītības. Mēs plānojam izveidot un realizēt pasākumu ciklu, kuru varētu pielietot arī turpmāk. Galvenais pasākumu cikla mērķis ir pievērst līdzcilvēku uzmanību un aktualizēt iekļaujošas izglītības nozīmīgumu.” – ES REDZU komanda

“Atpazīstams, ērts un pievilcīgs interneta veikals organizācijai nestu papildus peļņu, jo būtu iespējams sasniegt plašāku auditoriju ne vien Latvijā, bet arī citur Eiropā. Uzlabojot tiešsaistes mārketinga vidi, organizācija spētu palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām un maznodrošinātām ģimenēm efektīvāk. Mūsu komandai no sākuma ir līdz galam jāizprot sociālās uzņēmējdarbības modelis. Šobrīd organizācija darbojas bez finansiālajiem līdzekļiem, ko iespējams izmantot jaunu projektu realizēšanā. Mūsu lielākais izaicinājums ir piesaistīt papildus sponsorus, kuri spētu atbalstīt organizāciju ilgtermiņā.” – PALIDZESIM.LV komanda

“Projekta izpētes laikā esam iepazinušies ar šādu jauniešu psiholoģisko profilu, kas mums ir palīdzējis komunikācijā, kā arī esam sapratuši, ka mēs rodam piedāvājumu, bet ir jāļauj izvēlēties pašiem jauniešiem. Lai nodrošinātu projekta ilgtspējību Jelgavas SOS Jauniešu mājā, kā galvenos risinājumus esam izvēlējušies ieviest 2 jaunas izmaiņas pašā mājas iekšējā vidē: Improvizācijas teātra nodarbības un Svētku dienas katrā gada ceturksnī, kas tiktu balstītas pašu jauniešu idejās par jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu.” – JELGAVAS SOS JAUNIEŠU MĀJA komanda

Līdz socālo projektu noslēgumam atlikuši divi mēneši. To laikā dalībniekiem jāpaspēj sasniegt savi izvirzītie mērķi, kā arī nodrošināt, lai izveidotie projekti būtu ilgtspējīgi un darbotos arī turpmāk, bez jauniešu tiešas iesaistes. Nu laiks turpināt darbu pie projektiem ar jaunām idejām, risinājumiem, sparu un vēlmi pēc iespējas vērtīgāk izmantot doto laika periodu.

2 janvāris 2018