IESLODZĪTO RESOCIALIZĀCIJAS AKTIVITĀTES OLAINES ATKLĀTAJĀ CIETUMĀ

Go Beyond dalībnieki izstrādāja brīvā laika aktivitāšu plānu, lai notiesātajiem būtu alternatīva atkarību izraisošo vielu lietošanai. Jaunieši kopā ar ieslodzītajiem zīmēja, grieza un līmēja, sākotnēji mainot katras radošās darbnīcas saturu, taču pēcāk nonākot pie idejas veidot komiksu darbnīcas. Darbnīcās paveiktais vainagojās ar kopīgu izstādi. 

 Projekts īstenots sadarbībā ar  Olaines cietumu.

1 jūnijs 2017