IEVA BALODE

Mana projekta galvenā ideja ir organizēt vairākus diskusiju vakarus medicīnas studentiem, kuru laikā studenti kopā ar pieaicinātiem speciālistiem- ārstiem skatās House MD sēriju un vakara gaitā apspriež redzēto – kādas kļūdas redzēja, kā ir pareizi darīt, sērijā apspriesto slimību un terapijas iespēju apskats. Projekta mērķis ir uzlabot medicīnas izglītības kvalitāti, padarot to gan interesantāku, gan interaktīvāku. Jo savu medicīnas studiju gaitā esmu novērojusi, ka pašlaik lietotās metodes ir diezgan garlaicīgas, neefektīvas un nav izaicinošas – neliek domāt.

8 jūnijs 2017