Individuālie projekti

 

 
IMG_3727.jpg

Arsenijs Sergejevs 

Projekta "Indivu" ideja ir ražot ekskluzīvus iPhone vāciņus sadarbībā ar jauniem, vēl ne tik plaši atpazītiem māksliniekiem. Mērķis ir izveidot estētisku aksesuāru, kurš ne tikai aizsargātu telefonu, bet arī papildinātu īpašnieka individuālo stilu un palīdzētu viņam izcelties. Rezultāts, ko vēlos sasniegt uz 19. augustu, ir 120 pārdoto vāciņu. Šis projekts man ir svarīgs, jo redzu tajā iespēju izpausties, radīt kaut ko unikālu un pēc saviem noteikumiem.


Kristiāna Zvezdiņa

Arvien aktuālāka kļūst doma par izraušanos no pilsētas putekļiem, atpūtu pie dabas krūts. Tādēļ radās ideja par talku organizēšanu Latvijas saimniecībās, nodrošinot iespēju nogurušajam pilsētniekam doties vienlaicīgi pastrādāt un atpūsties laukos. Sadarbība ir izveidota ar 4 Latvijas saimniecībām, no kurām 3 atrodas Kocēnu novadā un viena Svētes pagastā. Galvenokārt, mērķis ir pavadīt darbīgu atpūtu, novērtējot kopā būšanas spēku, sajust gandarījumu pēc labi izplānota, organizēta, kontrolēta un atpūtušos cilvēku piepildīta pasākuma. Man ir svarīgi un pat nepieciešams sev apkārt redzēt laimīgus, atpūtušos cilvēkus, jo tikai tādiem līdzās es varu augt gan garīgi, gan profesionāli.

IMG_3703.jpg

IMG_3738.jpg

Elīna Ukase

Sava individuālā projekta ietvaros Elīna veidos naudas maku kolekciju -  vienkārša dizaina, taču ar kādu unikālu akcentu. Uz makiem būs gan citāti, gan zīmējumi, kas attēlos sieviešu attiecības ar naudu. Pastāv uzskati, ka sieviete ir aksesuārs blakus vīrieša sāniem un vīrietis ir “ lielais naudas pelnītājs”. Stipras, patstāvīgas, neatlaidīgas un panākumiem bagātas ir arī sievietes un to arī atspoguļos jaunizveidotā zīmola “Honey, can you lend me some money?” maki. Mērķis uz 19.08. ir izveidot vismaz 3 dažāda dizaina makus un pārdošanas platformu. Tā kā savu nākotni Elīna taisās saistīt ar modi un dizainu, viņa vēlas pati iemēģināt roku šajā industrijā, radot ko savu.


Laura Orliņa

Go Beyond ir tā vieta, kur es jūtos labi, vēlos attīstīties un darīt vairāk. Ar šo Go Beyond vidi es vēlos iepazīstināt jauniešus Daugavpilī. Tātad es vēlos izveidot jauniešu attīstības programmu Daugavpilī. Mans mērķis ir izveidot plānu ar aktivitātēm, reklāmas stratēģiju, atbalsta sistēmu, lai septembrī-oktobrī palaistu šo programmu. Es gribu atgriezties Daugavpilī pēc studijām, tāpēc jau tagad vēlos ieguldīt savā nākotnes dzīves vietā. Es pati esmu viens no tāda cilvēka tipiem, kam vajadzīgs mazs "grūdiens" no malas, lai tālāk darbotos. Ar šo jauniešu attīstības programmu gribu dot jauniešiem to vietu, no kuras atsperties, lai turpmāk darītu daudz labu lietu.

DSC_5946.JPG

Dāvis Liniņš

Mana projekta mērķis ir popularizēt pašizaugsmes sfēru vidusskolēnu vidē. Man ir plāns tieši pasniegt šīs pašizaugsmes nodarbības. Mans mērķis uz 19.08. ir izveidot materiālu, ko es piedāvāšu skolām, kas arī pa vasaru ir novadīts vismaz 90 unikāliem cilvēkiem. Man pašizaugsmes tēma ir ļoti tuva, es esmu interesējies un pētījis to vairākus gadus. Es to pat varētu nosaukt par savu aizraušanos. Es vēlos, lai vairāk skolēni sevi izzinātu, izaicinātu, virzītos pretim saviem sapņiem, jo bieži vien skolām fokuss ir uz atzīmēm.


Rūta Paula Celma

Mana projekta nosaukums ir kultūras platofrma ”Kalambuurs”. Individuālā projekta ideja ir apvienot vēsturisko ar laikmetīgo, izmantojot dažādus 20.gadsimta sīkiespieddarbus. Vēlos apvīt tos mūsdienīgā redzējumā dažādās radošās izpausmēs, piemēram, fotogrāfijā, dzejā, grafikā un rakstos. Palūkoties kādreiz aktuālajā ar citādu skatījumu, radot to viegli uztveramu manis izvēlētajai mērķauditorijai - jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta mērķis līdz 19. augustam, ir izveidot divus zīņus, profilu sociālajos tīklos un noorganizēt vismaz vienu kopā sanākšanas pasākumu. Tā teikt - lai galā sanāk tāda draudzīga komūna un ir azarts iesāktā turpināšanai. Projekts man ir svarīgs tāpēc, ka jau sen nelika mieru doma, ka ir jāizveido kaut kas savs.. Kopš bērnības paticis rakstīt, paticis fotografēt un paticis krāt taustāmās atmiņas. Manuprāt, Go Beyond ir lieliska platforma, lai piepildītu sapņus un realizētu, šķietami, neiespējamas idejas!

 


Zelma Sergejeva

Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Nagla savas durvis vēra 10. maijā pirms pieciem gadiem. Jaunatnes centrs ir bijis atvērts visiem, kuri vēlas līdzdarboties! Tas ir bijis atspēriena punkts daudziem jauniešiem, lai spētu realizēties dzīvē, un varētu ne tikai veiksmīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, bet arī to veidotu. Tieši ar šādu ideju kādreiz aktīvie jaunieši vēlas būt Kandavā, un dalīties ar savu laiku un enerģiju, lai atbalstītu jauniešus Kandavā! Projekta ietvaros es vēlos popularizēt neformālo izglītību kā būtisku elementu dažādu kompetenču apgūšanai (komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānošanas prasmes un tml.), jauniešu personības attīstības veicināšana un kopīgas sabiedrības vērtību sistēmas attīstīšana. Projekta ietvaros vēlos attīstīt jauniešu iniciatīvas un veicināt to līdzdalību Kandavā. Pirmais projekta posms - kompetences celšanas semināri, otrs posms - projektu ideju radīšana, plānošana, realizēšana. Jauniešu centrā ielūkosimies, kas ir prasme būt līderim, kā virtuozi pārvaldīt komunikācijas tehnikas, izsvērti pieiet informācijai, kas pieejama, kā arī realizēt projektus. Pēc šiem kompetenču celšanas semināriem, vasarā jaunieši tiks aicināti būt kopā, lai veidotu projektus. Vai tie būs saistīt ar brīvprātīgo darbu, lai sakoptu kādu Kandavas ietu. Vai tie būs saistīti ar uzņēmējdarbību vai brīvdabas kino? Vai jaunieši dzers kafiju ar politiķiem? Redzēsim, ko jaunieši izdomās!


Inese Muceniece

21.gs. Latvija ir daudzveidīga. Tā nesastāv vien no latviešiem. Tā ir neatkarīga valsts, taču ir atkarīga no tā, kas tai ir apkārt. Cilvēki. Darbības. Tie visi ir stāsti, kas notiek nepārtraukti. „Latvija 21” ir stāstu projekts, kas apvieno Latvijā dzīvojošu ārzemnieku stāstus. Caur sarunām tie pārvēršas vārdos un vēlas tikt sadzirdēti. Projekta mērķis ir apkopot 12 ārzemnieku stāstus un padarīt tos redzamus sabiedrībai. Šobrīd tiek gatavota izstāde, kurā stāstu fragmenti būs gan vizuāli, gan tekstuāli aplūkojami. Šo stāstu nozīme ir apvienot, integrēt un iedvesmot Latvijas sabiedrību.

Šos stāstus veidojam mēs.
Šie stāsti veido mūs.

IMG_3691.jpg

Evita Kuzmina

Evitas projekts Dabas pieturzīmes ir iespēja caur grāmatas varoņu acīm izdzīvot Latvijas dabu - mazus ciematus, putekļainus ceļus un meža takas - ejot pārgājienos un lasot grāmatas atpūtas brīžos. Mērķis ir noorganizēt 4 pārgājienus līdz 19. augustam, kombinējot literatūras un dabas izpētes aspektu. Izplānot pārgājienus mazas vietās, uz kurieni cilvēkiem būtu vēlme doties pat 4 stundas no Rīgas. Kā arī radīt atmosfēru pārgājieniem, lai cilvēki, kuri piedalās kļūst par ceļa biedriem un iesaistās piedzīvojumos.


Ernests Madelāns

Ernesta individuālā projekta ideja ir organizēt pārgājienus Latgalē, ne tikai dodot iespēju cilvēkiem izbaudīt sen aizmirsto, taču tik ļoti skaisto Latgales dabu, bet arī nedaudz sevi fiziski izaicināt un vakarā atpūsties un pabaudīt mieru. Mērķis uz 19.08 ir izveidot četrus pārgājienus dažādās Latgales vietās. Šis projekts man ir svarīgs, jo man ļoti patīk aktīva atpūta dabā, kā arī es vēlos parādīt cilvēkiem, cik forši tas ir pavadīt savu nedēļas nogali ārpus pilsētas, baudot lauku skatus un smaržas, kā arī parādīt to, cik daudz skaistas vietas Latvijā ir arī ārpus Rīgas.

IMG_3687.jpg

Tīna Pētersone

Mana projekta mērķis veicināt ilgtspējīgu domāšanu un radošo izpausmju brīvību, īstenojot pasākumu, kura ietvaros ar draugiem, paziņām un citiem interesentiem tiktu kopīgi atjaunotas mēbeles. Līdz programmas noslēgumam plānoju atjaunot vismaz 20 krēslu, no kuriem vismaz pieci tiktu pārdoti izsolē, un iegūtie līdzekļi nodoti labdarībai. Šādu projekta virzienu esmu izvēlējusies, jo manā skatījumā uz pasaules ir pārāk daudz lietu, taču, mainot to veidolu un funkciju, ir iespējams jau esošiem resursiem rast jaunu pielietojumu.


Ričards Mauriņš

Go Beyond projekta ietvaros, Ričarda Mauriņa ideja ir izveidot aplikāciju viedtālruņiem, ar kuras palīdzību tās lietotāji varētu apzināties, saprast to, kuras sfēras dzīvē rada grūtības, un kurās sfērās lietotājam veicas. Mūsdienās, kad cilvēkiem dzīve bieži vien ir ļoti saspringta, ir grūti saprast steigā to, kas tajā nomāc, ko tajā uzlabot vai mainīt. Veids, kā ir plānots to saprast un uzlabot, ir ar emocijikonu palīdzību aplikācijā dot lietotājam iespēju ievadīt katru dienu savu tā brīža novērtējumu 5 dažādās dzīves sfērās, proti, darbs, izaugsme, finanses, veselība un attiecības. Pēc mēneša ievadītie dati tiks apkopoti un izveidots grafiks, kurā lietotājam būs ļoti pārskatāmi redzams tas, kurās dzīves sfērās ir kas jāmaina, kurās ne. Šobrīd tiek izveidota programmas bāze Android viedtālruņiem, kurā būs izveidotas darbojošās ievades/izvades funkcijas.

IMG_3733.jpg

IMG_3747.jpg

Ieva Balode

Mana projekta galvenā ideja ir organizēt vairākus diskusiju vakarus medicīnas studentiem, kuru laikā studenti kopā ar pieaicinātiem speciālistiem- ārstiem skatās House MD sēriju un vakara gaitā apspriež redzēto - kādas kļūdas redzēja, kā ir pareizi darīt, sērijā apspriesto slimību un terapijas iespēju apskats. Projekta mērķis ir uzlabot medicīnas izglītības kvalitāti, padarot to gan interesantāku, gan interaktīvāku. Jo savu medicīnas studiju gaitā esmu novērojusi, ka pašlaik lietotās metodes ir diezgan garlaicīgas, neefektīvas un nav izaicinošas - neliek domāt. Līdz augustam vēlos noorganizēt 4 diskusiju vakarus.


Valts Bluķis

Izveidot nometni Limbažu pilsētā, kur jauniešu auditorijai tiks piedāvātas uzņēmējdarbības un biznesa meistarklases, ar pievienoto vērtību- veselīgu un aktīvu dzīvesveidu nometnes laikā. Mans mērķis līdz 19. augustam ir izveidot nometni, kas sevī ietvers gan uzņēmējdarbības pusi, gan aktīvā dzīvesveida pusi, kas iedvesmos jauniešus būt aktīviem un vairāk domāt ar savu veselību. Man šis projekts ir svarīgs, jo pats pašlaik studēju Banku Augstskolas uzņēmējdarbības vadības kursā un skolas laikā, no otrās klases, esmu trenējies vieglatlētikā, tāpēc arī sports mans ir ļoti tuva tēma.

IMG_3735.jpg

IMG_4540.jpg

Paula Pūcīte

Individuālā projekta virsmērķis ir uzlabot dzīves apstākļus Talsu jauniešiem. Lai šo mērķi sasniegtu, līdz 19.08 būs uzrīkotas 6 galda tenisa sacensības. Sacensību laikā dalībniekiem būs iespēja aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, komunicēt un uzzināt ko jaunu. Domājot ilgtermiņā, vēlos , lai Talsos tiktu uzstādīts āra tenisa galds, kurš būtu siltajā laikā pieejams ikvienam , bet ziemā atrastos kādā no skolām. Individuālais projekts man ir svarīgs, jo, esot Talsos, bieži nākas saskarties, ka pietrūkst brīvā laika aktivitātes. Jauniešu apgalvo, ka Talsos nav ko darīt, tāpēc savu laiku lielākoties pavada pie ekrāniem. Vēlos savu dzimto pilsētu redzēt attīstītu, bet tās iedzīvotāju- aktīvus un draudzīgus.