Runājot par alkoholu

Programma pamat- un vidusskolas skolotājiem, kas balstās uz metodisko materiālu „Runājot par alkoholu“. Tas ir paredzēts preventīvam darbam ar skolēniem kā klases, tā dažādu mācību priekšmetu stundās. Programmas ietvaros norisinās apmācības skolotājiem darbam ar materiālu, kā arī pētījums par alkoholu lietošanu jauniešu vidū Latvijā. 


Reversais mentorings

Programmas mērķis ir sniegt iespēju pieredzējušiem vadītājiem un jauniešiem regulāri tikties, lai jaunieši attīstītu savas prasmes un uzzinātu vairāk par to, ar kādiem jautājumiem saskaras uzņēmumu vadītāji. Savukārt, vadītāji programmas ietvaros varēja iegūt svaigu skatījumu uz jauniešu motivācijas jautājumiem, viņu tehnoloģiju lietojumu, interesēm, vajadzībām, vērtībām un citiem jautājumiem.


GoBeyond treneri

 

Go Beyond sertificētie treneri ir iniciatīva ar mērķi sniegt ieguldījumu jauniešu personīgajā attīstībā, iedrošinot tos pārspēt savu spēju robežas. Iniciatīvas treneri ir Go Beyond programmas absolventi, kas turpina nest organizācijas idejas un vērtības, turpinot savu profesionālo attīstību.