JAUNIEŠU NO ĀRPUSĢIMENES APRŪPES BRĪVĀ LAIKA ORGANIZĒŠANA

Projekta virsmērķis bija nomainīt SOS ciemata jauniešu ierasto vidi un parādīt plašās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Jaunieši tika integrēti jaunās ikdienas aktivitātēs, kā arī kopā ar komandu tika rīkoti dažādi pasākumi – spēļu vakars, jauniešu svētku diena, motivācijas vakars, viesošanās Rideļu dzirnavās, kas jauniešiem veidoja interesi par jaunām aktivitātēm. Īpašu popularitāti izraisīja improvizācijas teātris, un Jauniešu mājā tika ieviestas improvizācijas teātra nodarbības. Projekts īstenots sadarbībā ar Jelgavas SOS Bērnu ciemata Jauniešu māju.

1 jūnijs 2018