Lilija Pinne

Lilijas projekta “Discover Jazz To Provoke Collaboration Skills” mērķis bija radīt iespēju atklāt džeza mūziku kā veidu sadarbības prasmju attīstībai. 

Individuālā projekta laikā Lilija saprata to, cik ļoti svarīgi ir darīt dzīvē to, kas pašai patīk, uzticēties sev un citiem.  Lilija uzsver, ka projekts tiks turpināts, kā arī tiks paplašināts.

1 jūnijs 2020