Mācīties, lai kļūtu labāki

Ikdienā mēs mācāmies caur savu pieredzi – mācāmies no kļūdām, mācāmies no veiksmēm, mācāmies no citu teiktā un no pašu novērotā. Ne vienmēr šis process notiek apzināti un kontrolēti. Mācīšanās caur pieredzi apzināti un kontrolēti – tas ir process, ko piedāvā D. A. Kolba (David A. Kolb) eksperimentālās mācīšanās metode. 2017. gada novembrī “Erasmus+” apmācību “Destination: Youth participation (latv.: Galamērķis: Jaunatnes līdzdalība) ietvaros 23 dažādu jaunatnes organizāciju pārstāvji un jaunatnes lietu speciālisti no visas Eiropas pulcējās Grieķijā, Atēnās, lai paši soli pa solim izietu cauri šai metodei, dalītos iespaidos un sajūtās un pēcāk šo metodi integrētu savā darbībā. Apmācībās piedalījās arī programmas “Go Beyond” vadītājs Eduards Krūmiņš.

Eksperimentālās mācīšanās cikls sastāv no četrām būtiskām daļām:

  1. ideju ģenerēšana (balstoties agrākajā pieredzē un situācijas izpētē),
  2. savu darbību plānošana un testēšana,
  3. aktīva darbība un eksperimenti, realizējot idejas,
  4. pieredzes izvērtēšana, procesa analīze, secinājumu izdarīšana un tālākās rīcības plānošana.

Šie posmi ir savstarpēji cieši saistīti un cikliski atkārtojas, realizējot jebkuru pārdomātu projektu. Jaunatnes darbinieku uzdevums ir sekmīgi virzīt jauniešus cauri šim procesam, sekojot visu posmu rūpīgai realizācijai.

Apmācību laikā dalībniekiem bija iespēja šo metodi praktiski izmēģināt, realizējot savu projektu idejas Atēnu ielās. Tika izveidotas komandas, kas strādāja pie projektu izstrādes vairāku dienu garumā. Iesākumā bija nepieciešams izzināt savas komandas vajadzības, kam sekoja vietējās kopienas vajadzību apzināšana (cik nu tas iespējams dažu stundu ietvaros).

Kad komandas izveidotas un vajadzības apzinātas, notika projektu ideju ģenerēšana un darbību plānošana. Komandas strādāja gan pie tā, lai informētu jauniešus par viņu iespējām Grieķijā un Eiropā, gan atgādinot cilvēkiem, cik nozīmīgi ir būt jaukiem un izpalīdzīgiem, gan veicinot smaidus un pozitīvās emocijas ar “Prieka bankas” palīdzību. Tas bija interesants un dinamisks process – laika bija maz, ideju daudz, un savstarpējā komunikācija angļu valodā, kas nevienam nebija dzimtā, procesu neatviegloja. Pēc pirmajiem strīdiem un ideju pārstrādes sākās sagatavošanās projekta realizācijai – plakātu izveide, kartīšu griešana, vizītkaršu druka – kas nu kurai komandai bija nepieciešams. Ar sagatavotajiem materiāliem komandas devās Atēnu ielās, kur pilnas darba dienas garumā realizēja savas idejas, satika vietējos iedzīvotājus, eksperimentēja, mainīja plānus, rezultātā radot iespaidu uz sabiedrības pārstāvjiem.

Lieliska pieredze tika gūta, gan iepazīstot Atēnas un vairākas nevalstiskās organizācijas, kas tajās darbojas, gan vietējos jauniešus, uzklausot viņu personīgos pieredzes stāstus. Atēnas ir ļoti liela pilsēta ar saviem izaicinājumiem un aktualitātēm, kurus bija vērtīgi izzināt, lai efektīvāk darbotos komandu projektos.

Tāpat ļoti vērtīgs bija mācību saturs un formāts, kurā jaunatnes darbinieki iejutās jauniešu ādā, saprotot, ar kādiem izaicinājumiem, emocijām un pārdomām saskaras jaunieši, darbojoties jaunatnes organizācijās, realizējot savas idejas vai kā citādi iesaistoties sabiedrības aktivitātēs. Ļoti liels ieguvums bija arī profesionālo treneru izmantotās apmācību vadīšanas metodes. Tika apgūti visdažādākie rīki, lai sekmīgi ģenerētu idejas, vadītu nodarbības, nodotu informāciju, veidotu komandas, attīstītu radošo un stratēģisko domāšanu.

Apmācību mērķis – jaunatnes lietu speciālistiem iejusties jauniešu ādā, plānojot un realizējot vairāku dienu ilgus projektus sev sākotnēji nezināmā vidē, lai pēcāk varētu veiksmīgi koordinēt šāda tipa jaunatnes aktivitātes – noteikti sasniegts. Šī bija lieliska iespēja kļūt labākam gan kā cilvēkam, paplašinot redzesloku, iedziļinoties citas kopienas aktualitātēs un palīdzot tās risināt, gan kā jaunatnes darbiniekam, lai turpmāk ar jauniem rīkiem un citu izpratnes līmeni strādātu vēl pārdomātāk un efektīvāk, kā arī dotu iegūtās zināšanas tālāk.

13 janvāris 2018