Medicīnas Klauna ilgtspējīga atbalsta mehānisma izveidošana

Sociālais projekts sadarbībā ar Dr. Klaunu tās dalībniekiem ir bijis ceļš, lai izzinātu un popularizētu medicīnas klauni nozīmi bērnu atveseļošanās procesā. Vienlaikus, rodot ilgtspējīgus atbalsta mehānismus, tika veikta esošo ziedošanas kampaņu analīze, lai noskaidrotu, kādas darbības ir visefektīvākās, balstoties uz mērķa grupu un komunikācijas veidiem. Kopumā projekts rezultējis ar sadarbības izveidošanu, piemērojot īpašus labdarības kino seansus veltītus Dr. Klauna atbalstam.

4 jūnijs 2019