Niks Stara

Niks Stara sava individuāla projekta ietvaros aktīvi strādāja, lai palīdzētu iesācējiem grafiskajā dizainā ātrāk apgūt jaunās prasmes. Projekta ideja bija apkopot un uzskatāmi attēlot, apmācību veidā, dažādus grafiskā dizaina vizuālos stilus, kur tos ir piemēroti izmantot un, kā tos ērti un ātri izveidot.

4 jūnijs 2019