KAS IR GO BEYOND?

Go Beyond ir jauniešu attīstības programma, kas radīta, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt līderības un sociālās prasmes, kas palīdzētu viņiem pārvarēt savu spēju robežas. Programmas ietvaros tiek strādāts ar jauniešiem vecumā no 18 līdz 23 gadiem, kuriem ir vēlme veltīt laiku sevis attīstīšanai, kuri gatavi strādāt pie jaunu profesionālo iemaņu iegūšanas, kā arī ir pietiekami nobrieduši, lai runātu par savām vērtībām un uzskatiem, darba un personīgās dzīves līdzsvaru. Programmas laikā Go Beyond palīdz jaunietim attīstīties, izmantojot šādus rīkus: izbraukuma semināri, ikmēneša individuālais un komandu koučings, mentorings, darbsemināri, atvērtās vieslekcijas, tikšanās ar programmas vadību un neformālās aktivitātes.

GO BEYOND UZBŪVE

Go Beyond 2020 programma ir 7 mēnešu programma, kas sastāv no 3 galvenajām daļām: četru dienu personīgās attīstības semināra, sociālajiem projektiem komandās un individuālajiem projektiem.

 • Sociālie projekti
 • Individuālie projekti

4 dienu izbraukuma semināra laikā tiek apskatītas līderības teorijas, un programmas dalībnieki tiek aicināti pārdomāt šo teoriju praktisku pielietošanu savā ikdienā. Tāpat semināra laikā jaunieši piedalās diskusijās par piemērizpētes gadījumiem (case studies), apgūst individuālā un komandu koučinga pamatus, kā arī piedalās komandu veidošanas aktivitātēs.

Sociālo projektu laikā programmas dalībnieki apgūst prasmes strādāt komandā, risinot svarīgas sociālas problēmas 4 mēnešu garumā. 4-5 dalībnieki komandā strādā pie sociālā projekta kopā ar sociālā projekta partneriem, attīstot šādas prasmes: kritiskā domāšana, spēja risināt problēmas, projektu vadība, darbs komandā un partnerattiecību veidošana. Sociālo projektu noslēgumā jāsagatavo prezentācija par projektā sasniegtajiem rezultātiem, iegūto pieredzi un galvenajām atziņām.

2 dienu seminārs (sagatavošanās individuālajiem projektiem) notiek īsi pirms sociālo projektu noslēguma, kas paredz dalībnieka laicīgu pievēršanos individuālā projekta idejai. Šī izbraukuma semināra mērķis ir palīdzēt dalībniekam pilnveidot ideju savam individuālajam projektam un sniegt rīkus tā veiksmīgai uzsākšanai un virzīšanai.

Individuālo projektu laikā dalībnieki tiek aicināti strādāt pie saviem personīgajiem izaugsmes mērķiem un šādu prasmju attīstīšanas: uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmes, projektu vadība, spēja tikt galā ar pārmaiņām un citas. Projektu saturs var būt visdažādākais – sava uzņēmuma izveide, sociālais projekts, kultūras aktivitātes – galvenais, lai tas ir patiess izaicinājums katra dalībnieka individuālajā izaugsmē vai profesionālajā attīstībā. 

Programmas izlaidumā dalībnieki dalās pieredzē par programmā iegūto, galvenajām atziņām un iepazīstina pārējos ar sava projekta un pašizaugsmes rezultātiem.

ATBALSTA MEHĀNISMI

Programmas laikā Go Beyond nodrošina iespēju dalībniekiem izmantot atbalsta rīkus un resursus savu mērķu sasniegšanai. Dalībnieku uzdevums ir tos izmantot pārdomāti un apzināti, lai izaicinātu sevi un pārvarētu savu spēju robežas.

Individuālais
koučings

Katrs programmas dalībnieks strādā ar personīgo izaugsmes treneri jeb kouču, kas palīdz jaunietim sasniegt izvirzītos profesionālos vai individuālos mērķus. Programmas laikā ir paredzēts, ka jaunietis tiekas ar kouču reizi mēnesī.

Komandas
koučings

Katra sociālo projektu komanda strādā ar komandas kouču, kas stiprinās jauniešu savstarpējās attiecības un sadarbību, attīstot komandas spēju sasniegt mērķus.

Ikmēneša
semināri

Reizi mēnesī notiek teorētiski un praktiski darbsemināri, kas aplūko jauniešiem un viņu attīstībai būtiskas tēmas, veicinot personīgo un profesionālo izaugsmi.

Programmas dalībniekiem šī ir iespēja mācīties no labākajiem ekspertiem.

Individuālais
mentorings

Individuālo projektu laikā dalībniekam tiek piemeklēts mentors atbilstoši individuālā projekta tēmai, lai palīdzētu veiksmīgi īstenot individuālo projektu.

Personīgās
attīstības
supervīzija

Pirmos 3 programmas mēnešu dalībnieks reizi mēnesī tiekas ar Go Beyond pārstāvi, lai sekotu līdzi savam pašizaugsmes progresam un gūtu atbalstu izaicinājumu priekšā.

Šī ir platforma, kurā dalībniekam ir iespēja dalīties ar piedzīvoto un pārdomām.

Individuālo
projektu
konsultācijas

Individuālo projektu laikā dalībnieki tiekas ar Go Beyond pārstāvi grupās ar citiem dalībniekiem, lai analizētu projekta virzību un nodrošinātu projekta attīstību.

Tikšanos mērķis ir izvērtēt katra dalībnieka individuālā projekta progresu un noteiktu mērķus nākamajam mēnesim.

Sociālo
projektu
konsultācijas

Sociālo projektu laikā katra komanda apmeklē komandu konsultācijas ar Go Beyond pārstāvjiem.

Tikšanos mērķis ir apspriest projektu attīstību un iegūt ieteikumus tālākajai projekta virzībai.

Publiskie
pasākumi

Lai paplašinātu dalībnieku redzesloku un dotu iespēju potenciālajiem jaunajiem Go Beyond dalībniekiem satikt esošos, kā arī bijušos dalībniekus un dibināt jaunus kontaktus, tiek rīkoti publiskie pasākumi.

LĪDZDALĪBAS MAKSA 50 EUR / mēnesī

Investīcijas savā izaugsmē, piedaloties 7 mēnešu garā jauniešu attīstības programmā, veido:

Minētie izdevumi sastāda ~15% no reālajām izmaksām uz katru dalībnieku. Pārējie 85% tiek nosegti pateicoties galvenokārt Go Beyond vadības komandas brīvprātīgajam darbam, piesaistot mācībspēkus, kas gatavi ieguldīt jauniešos idejas vārdā, kā arī atbalstītājus telpu nodrošināšanā un finansēs.

VĒSTURE

Biedrība Go Beyond dibināta 2011. gada jūnijā kā jauniešu attīstības programma. Programmu dibināja pieci profesionāļi, kas mērķtiecīgi vēlējās attīstīt līderības prasmes jauniešu vidū, paaugstināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū, veicināt veiksmīgāku jaunatnes iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē un paaugstināt neformālās izglītības kvalitāti Latvijā. Jauniešu attīstības programma darbojas jau deviņus gadus, un mēs turpinām strādāt, lai īstenotu mūsu misiju.

Kopš 2011. gada jūnija ir ne tikai pieaugusi Go Beyond komanda, bet paplašinājies arī darbību vēriens. Papildus jauniešu attīstības programmai mēs strādājam pie iniciatīvām izglītības un sabiedrības veselības jomā, lai stiprinātu vietējās kopienas un uzlabotu izpratni par tām tēmām, kas jaunatnei ir svarīgas. Katru gadu Go Beyond darba komanda pieaug, lai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti.

Go Beyond dibinātāji

 • University of Applied Sciences Upper Austria pasniedzēja.

  Kristiāna Roth
 • Starptautiskās koučinga federācijas (ICF) akreditēts koučs jeb personīgās izaugsmes treneris.

  Ilze Vaičule-Freimane
 • Vadības profesionālis un sertificēts koučs.

  Raivis Kalniņš
 • Uzņēmuma Tālavas sidrs līdzdibinātājs.

  Jānis Libeks
 • Rīgas Biznesa skolas asociētais līderības profesors un bakalaura programmas vadītājs.

  Claudio Rivera

Go Beyond padomdevēji

 • Uzņēmējs, digitālā biznesa stratēģijas un līderības eksperts, Chief Customer Officer uzņēmumā Vendon.

  Andrejs Sergejevs
 • Aizsardzības eksperts, ilgstoša līderības pieredze dažādos uzņēmumos un militārajā sfērā.

  Glen Grant
 • Darba devēja tēla konsultante uzņēmumā ERDA.

  Marta Kāle
 • Uzņēmuma Vendon (Draugiem Group) Globālo IoT projektu direktors.

  Jānis Jukna
 • Biznesa un konsultāciju uzņēmuma Training Lab treneris.

  Eduards Krūmiņš
 • Go Beyond 2019. un 2020. gada vadītāja.

  Laura Orliņa
 • Go Beyond Liepāja vadītājs.

  Līvis Lāma