Pēcpusdiena ar vadītājiem

8.decembrī Rīgas Biznesa skolā notika pasākums “Pēcpusdiena ar vadītājiem”, kurā 5 uzņēmumu – PricewaterhouseCoopers (PwC), SEB Banka, Iespējamā misija, restorāns Riviera, Madara Cosmetics – vadītāji un 38 jaunieši tikās, lai kopīgi pārrunātu, kāds ir labs vadītājs, kāds ir labs darbinieks un kāda ir laba darba vide gan no jauniešu, gan no vadītāju perspektīvas. Pasākuma virzītāji un atbalstītāji uzņēmums Microsoft Latvia un jauniešu programma Go Beyond šāda veida pasākumu norisē redz lielu potenciālu, jo veicina un sekmē savstarpēju un atklātu dialogu starp jauniešiem un uzņēmumu vadītājiem.

Pasākuma mērķis bija dot jauniešiem iespēju satikt vairāku uzņēmumu vadītājus – PwC vadītāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska, SEB Bankas prezidente Ieva Tetere, restorāna Riviera līdzizveidotāja un vadītāja Jekaterina Sokolovska, Iespējamā Misija vadītājs Kārlis Andersons, Madara Cosmetics vadītāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere – , iepazīties ar viņu darbu un uzņēmumu, uzdot sev interesējošus jautājumus. Strādājot grupās kopā ar uzņēmumu vadītājiem,  jauniešiem bija iespēja izprast, kāds ir labs vadītājs, kāds ir labs jaunais darbinieks un kas vispār ir darbs. Grupu darba rezultātos atklājās, ka gan jaunieši, gan vadītāji darba vidi uzskata par labu, ja tā ir izaicinoša, interesanta, ar iespēju gūt jaunas zināšanas un enerģiju, jēgpilna, un, protams, ar atbilstošu atalgojumu. Kas attiecās uz labu darbinieku, tad visvairāk novērtētākās un atbilstošākās jauniešiem un vadītājiem šķita proaktivitāte un iniciatīva, lojalitāte, atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un nerimstoša vēlme mācīties. Savukārt vadītājā ir vēlme redzēt un sajust atbalstu, iedvesmu, uzticību darbiniekiem, disciplīnu, spēju būt līderim, kā arī emocionālo inteliģenci.

Par to, ko vadītāji sagaida no jauniešiem, pieņemot viņus darbā, savā runā uzsver PwC vadītāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska: “ Tas, ko meklējam jauniešos ir vērtības. Pirmkārt, godīgums. Teikt godīgi – ko es domāju, kā es domāju un kāpēc. Otrkārt, lojalitāte gan klientam, gan uzņēmumam. Treškārt, spēja mācīties – ko es varu pilnveidot, ko es varētu izdarīt citādāk?”

 “Pirmkārt, klausoties uzņēmumu vadītāju iedvesmojošajos stāstos, katrs atnācējs varēja pārliecināties, ka savas karjeras noteicēji esam mēs paši, un saprast, ka nepieciešama neatlaidība un mērķtiecība, lai sasniegtu sev vēlamo rezultātu. Ļoti vērtīga bija vairāku vadītāju norāde, ka, efektīvi plānojot savu laiku, paralēli uzņēmumu vadīšanai pietiek arī laika ģimenei un citām aktivitātēm. Otrkārt, gan vadītājiem, gan vienaudžiem bija iespēja dzirdēt jauniešu domas par mūsdienās aktuālām prasmēm, kas nepieciešamas, lai efektīvi darbotos darba tirgū. “ tā par pasākumu un jauniešu vadītāju darbošanos kopā Eduards Krūmiņš, programmas Go Beyond vadītājs. “Šis jau ir otrais Microsoft Latvia un Go Beyond sadarbības projekts, kura mērķis ir sekmēt saziņu un mijiedarbi jauniešiem ar uzņēmumu vadītājiem. Pirms neilga laika tika aizsākta Latvijā vēl nebijusi iniciatīva apgrieztā mentoringa programma, un pēc pirmā programmas pilotprojekta izvērtējuma plānots taisīt nākamo programmas atlasi jau plašākā mērogā,” piebilst programmas Go Beyond vadītājs.

8 decembris 2016