Pievienojies jau vairāk
nekā 150 Go Beyond
absolventiem

Šobrīd notiek Go Beyond ’22 programma.

Droši aizpildi pieteikumu, un sazināsimies ar Tevi par nākamajiem soļiem atlasē! Nākamā programma sāksies 2022. gada rudenī.

Nodotie dati tiek ievākti tikai un vienīgi, lai nodrošinātu kandidātu atlasi un saziņu ar kandidātiem, un tas tiek darīts tikai tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams atlases organizēšanai un komunikācijai.