Kas ir GO BEYOND?

Go Beyond ir jauniešu attīstības programma, kas radīta, lai palīdzētu jauniešiem attīstīt līderības un sociālās prasmes, kas palīdzētu viņiem pārvarēt savu spēju robežas. Programmas ietvaros tiek strādāts ar jauniešiem vecumā no 18 līdz 23 gadiem, kuriem ir vēlme veltīt laiku sevis attīstīšanai, kuri gatavi strādāt pie jaunu profesionālo iemaņu iegūšanas, kā arī ir pietiekami nobrieduši, lai runātu par savām vērtībām un uzskatiem, darba un personīgās dzīves līdzsvaru. Programmas laikā Go Beyond palīdz jaunietim attīstīties, izmantojot šādus rīkus: ikmēneša individuālais un komandu koučings, mentorings, semināri, atvērtās vieslekcijas, tikšanās ar programmas vadību un neformālās aktivitātes.

 

Go Beyond uzbūve

Go Beyond 2020 programma sāksies 2. novembrī un ilgs līdz 30. maijam. 7 mēnešu programma sastāv no 3 galvenajām daļām: četru dienu personīgās attīstības semināra, sociālajiem projektiem komandās un individuālajiem projektiem.

laika līnija.PNG

4 dienu semināra laikā tiek apskatītas līderības teorijas, un programmas dalībnieki tiek aicināti pārdomāt šo teoriju praktisku pielietošanu savā ikdienā. Tāpat semināra laikā jaunieši piedalās diskusijās par piemērizpētes gadījumiem (case studies – angļu val.), apgūst individuālā un komandu koučinga pamatus, kā arī piedalās komandu veidošanas aktivitātēs.

Sociālie projekti sniedz iespēju programmas dalībniekiem attīstīt savu prasmi strādāt komandā, risinot svarīgas sociālas problēmas 4 mēnešu garumā. 4-5 dalībnieku komandās jaunieši kopā ar sociālā projekta partneriem strādā pie izvēlētā projekta, attīstot šādas prasmes: kritiskā domāšana, spēja risināt problēmas, darbs komandā un partnerattiecību veidošana.

Pēdējos 3 programmas mēnešus jaunieši strādā pie sava individuālā projekta, kas var būt visdažādākie – sava uzņēmuma izveide, sociāls projekts, kultūras aktivitātes u.c. Galvenais, lai tas ir patiess izaicinājums programmas dalībniekam. Strādājot pie sava individuālā projekta, jaunieši tiek aicināti strādāt pie saviem personīgajiem attīstības mērķiem un šādu prasmju attīstīšanas: uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmes, projektu vadība, spēja tikt galā ar pārmaiņām u.c.

 

Atbalsta mehānismi

Lai palīdzētu jauniešiem sasniegt savus personīgos mērķus un īstenot viņu projektus, Go Beyond programmā ir stipra atbalsta komanda: kouči, mentori, Go Beyond komanda un lektori. Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību saturu, lekciju pasniegšanai tiek rūpīgi atlasīti pieredzējuši un profesionāli lektori.

  • Katrs programmas dalībnieks strādā ar personīgo izaugsmes treneri (kouču) un mentoru katru programmas mēnesi, papildus tam apmeklējot komandas koučinga nodarbības sociālo projektu laikā. Go Beyond sadarbojas ar Starptautisko Kouču federāciju Latvijā (“ICF Latvia”), lai palīdzētu programmas dalībniekiem attīstīt savu personību un sociālās prasmes.

    Ikmēneša semināri aptver svarīgākās ar personības attīstīšanu saistītās tēmas, kā arī prasmes, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi īstenotu dalībnieku sociālos un individuālos projektus. Programmas dalībniekiem šī ir iespēja mācīties no labākajiem ekspertiem.

  • Atvērtās vieslekcijas tiek organizētas reizi ceturksnī ar mērķi iedvesmot dalībniekus ar panākumu stāstiem, kā arī motivēt tos paveikt vairāk.

 

PIESAKIES

LĪDZDALĪBAS MAKSA

Investīcijas savā izaugsmē, piedaloties 7 mēnešu garā jauniešu attīstības programmā, veido:

  • 4 dienu personīgās attīstības seminārs: (EUR 15/diennaktī)

  • Ikmēneša dalības maksājums, kurā iekļauti ikmēneša semināri, individuālās sesijas ar personīgo kouču un mentoru, komandas kouču, progresa tikšanās individuāli un komandās ar savu kuratoru, personīgās attīstības tikšanās un atvērto vieslekciju apmeklējumi: EUR 40 mēnesī.

Minētie izdevumi sastāda ~15% no reālajām izmaksām uz katru dalībnieku. Pārējie 85% tiek nosegti pateicoties galvenokārt Go Beyond vadības komandas brīvprātīgajam darbam, piesaistot mācībspēkus, kas gatavi ieguldīt jauniešos idejas vārdā, kā arī atbalstītājus telpu nodrošināšanā un finansēs.

Ar prieku ziņojam, ka jau 9. reizi sākam uzņemšanu jauniešu attīstības programmā Go Beyond. Pievienojies mums, aizpildot anketu, ko atradīsi nospiežot pogu PIESAKIES. No 1. septembra dienas laikā sazināsimies ar visiem potenciālajiem Go Beyond 2020 dalībniekiem par nākamo atlases kārtu.