Projekts „PuMPuRS” noslēdzies

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Mēs, Go Beyond, kārtējo reizi īstenojām šī projekta ietvaros programu jauniešiem, lai palīdzētu realizēt nostādīto mērķi un uzlabotu skolēnu ikdienu, kuru maija beigās izdevās arī noslēgt!

Projekta dalībniekiem | PUMPURS

Projekta laika tika realizētas vairākas nodarbības jauniešiem no Rīgas 41.vidusskolas. Jauniešiem bija iespēja ne tikai apmeklēt kuratoru vadītās nodarbības, bet arī iepazīties ar pieredzējušajiem Go Beyond lektoriem, kuri varēja padziļinātāk pastāstīt par dažādām tēmām un atbildēt uz to jautājumiem.

Tāpat kā citus gadus, arī šogad mūsu mērķis bija palīdzēt jauniešiem rast motivāciju mācībām, rūpēm par savu nākotni, uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, rast pozitīvu un attīstošu vidi sev apkārt un izrādīt iniciatīvu, kā arī nebaidīties dalīties ar savu viedokli un uzklausīt citus.

Projekta laika jauniešiem bija iespēja arī piedalīties izklaidējošā un komandu saliedējošā nodarbībā, par kuru parūpējās organizācijas „Lūzumpunkts” pārstāvji.

Cits no veidiem, kā mēģinājām palīdzēt musu jauniešiem un vēlamies tādā pašā veidā palīzēt arī pārējiem Latvijas jauniešiem, ir piedāvajot bezmaksas lekcijas, kurās zinoši un pieredzējuši lektori sniedz ieskatu noderīgās tēmās un rīkos, kas varētu palīdzēt izprast situācijas un smelties motivāciju ieplānotajiem darbiem dažādās nozarēs!

Lekcijas piemērotas jebkura vecuma pārstāvim – gan jauniešiem, gan pieaugušajiem!

Ikvienam, kuram ir interese, var droši dodies uz https://online.gobeyond.lv, kurā ir pieejami sagatavotie materiāli. Mēs ticam, ka katram izdosies atrast ko sev noderīgu.

27 jūnijs 2022