PuMPuRS projekts “Savas dzīves noteicējs”

Šogad jauniešu attīstības programma Go Beyond iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta iniciatīvā skolēniem “PuMPuRS”, īstenojot 5 mēnešu garu skolēnu attīstību veicinošu projektu sadarbībā ar 18. maiņas vidusskolu. Projekta laikā tika veicināta skolēnu izpratne un ieinteresētība savā attīstībā, palīdzot skolēniem labāk iepazīt pašiem sevi, attīstot komunikācijas un saskarsmes prasmes ar apkārtējiem un motivējot apzināties, ka viņu dzīves kvalitāte ir viņu pašu rokās.

Praktiskajās nodarbībās ar lektoriem tika paplašināts jauniešu redzesloks ar jaunām zināšanām un pieredzi, kā arī iedvesmu celt savu iekšējo motivāciju darīt, apzināties ticību saviem spēkiem, lai kļūtu par savu dzīves noteicēju. Projektu īstenošanas posmā ar “Go Beyond” kuratoriem jaunieši labāk iepazina savas vērtības, mērķus un to, cik būtiski pieņemt lēmumus saskaņā ar tiem, kā arī ar jauniešiem tika apspriestas aktuālas prasmes 21.gs., kas palīdzētu celt viņu iespējas un konkurētspēju gan darba tirgū, gan būt veiksmīgākiem personīgajā dzīvē.

Pētījumi tika saistīti ar skolā apgūstamo priekšmetu sasaisti ar dzīvi, lai veidotu plašāku jauniešu izpratni par mācību procesa nozīmi nākotnes veidošanā, tādējādi samazinot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku. Jauniešiem tika dota iespēja organizēt aktivitātes arī citu attīstības labā, kas veicināja augstu atbildības sajūtu, prasmi praktiski pielietot iegūtās zināšanas un ieinteresēt ar tām citus jauniešus, pozitīvi ietekmējot arī citas klases skolēnus. Tā bija arī iespēja iejusties pasniedzēja lomā, kas varētu pozitīvi ietekmēt sadarbību turpmākajā mācību procesā, ievērojot abpusēju cieņu un objektivitāti mācību darbā.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes individuālajai izaugsmei palīdzēja jauniešiem aptvert savu iekšējo pasauli un labāk iepazīt sevi, kas ir pirmais solis mērķa sasniegšanā. Savukārt nodarbības komandas darba un klases saliedēšanās veicināšanai pozitīvi ietekmēja sadarbības, saskarsmes prasmes un klases kolektīva iekšējo vidi, kas būs nozīmīgi turpmākajos vidusskolas gados, mācoties vienā klasē.

Šī un citas “Go Beyond” īstenotās aktivitātes sadarbībā ar pašvaldībām ir iezīmējušas jaunu virzienu turpmākai programmas darbībai, ko plānots attīstīt ne vien tikai programmas ietvaros, uzņemot dalībniekus, kas jau ir mērķtiecīgi strādājuši pie savas pašizaugsmes vai izvirzījuši potenciālu jauniem mērķiem, bet arī rosinot sākt savu pašattīstības ceļu jauniešiem arī ārpus programmas.

30 jūnijs 2019