RŪTA PAULA CELMA

Mana projekta nosaukums ir kultūras platofrma ”Kalambuurs”. Individuālā projekta ideja ir apvienot vēsturisko ar laikmetīgo, izmantojot dažādus 20.gadsimta sīkiespieddarbus. Vēlos apvīt tos mūsdienīgā redzējumā dažādās radošās izpausmēs, piemēram, fotogrāfijā, dzejā, grafikā un rakstos. Projekta mērķis līdz 19. augustam, ir izveidot divus zīņus, profilu sociālajos tīklos un noorganizēt vismaz vienu kopā sanākšanas pasākumu. Tā teikt – lai galā sanāk tāda draudzīga komūna un ir azarts iesāktā turpināšanai.

4 jūnijs 2017