Ko par mums saka sadarbības partneri?

 

 
abbvie-logo.png
pwc-logo.jpg

Mēs atzinīgi vērtējam Go Beyond jauniešu attīstības programmas iniciatīvu. Tā spēj dot vērtīgas un būtiskas prasmes topošajiem darbiniekiem, vadītājiem, līderiem un tiem, kuri pieņems dzīves un karjeras izaicinājumus. Prieks par Go Beyond veikto jauniešu uzņēmīguma attīstībā un izaugsmē!

Atbalstot jauniešu attīstību Latvijā, Gintautas Storpirstis, AbbVie

Atbalstot programmu, ieguvēji ir gan jaunieši, gan uzņēmēji, jo notiek pastāvīga dalīšanās pieredzē. Mēs piedāvājam mūsu ekspertu pieredzi un profesionālās zināšanas,savukārt jaunieši nāk ar idejām, norāda uz būtiskiem jautājumiem/problēmām, un sniedz vērtīgu papildinājumu mūsu sabiedrībā ar savu projektu īstenošanu.

SOS BC logo.jpg

Jelgavas SOS Jauniešu mājas vārdā gribu teikt lielu paldies visai Go Beyond  saimei.  Projekta jaunieši veicināja izpratni par patstāvīgas dzīves un karjeras uzsākšanu Jauniešu mājas jauniešiem, veidojot pasākumus  mājā un ārpus tās neformālā gaisotnē. Projekta jaunieši  savam darbam piegāja radoši, elastīgi, respektējot katra jaunieša individualitāti. Jauniešu mājas jaunieši, un arī darbinieki, ar nepacietību gaidīja tikšanos ar projekta jauniešiem, jo bija atrasta kopīga valoda (nepiespiesta, brīva gaisotne, labvēlīgs uz sadarbību vērsts kontakts). 

Paldies par jauko iespēju  jauniešu dzīvi padarīt krāsaināku!

Gunta Peipiņa, Jelgavas SOS Jauniešu mājas vadītāja  

lv100-logo-477x348.png

Esot ceļā uz Latvijas valsts simtgades svinībām, ir patiess prieks sadarboties ar jauniešiem, kuri ne tikai vārdos, bet arī darbos apliecina, ka viņiem rūp mūsu valsts nākotne, un šajā nākotnes redzējumā viņi iekļauj visu Latviju un dažādus jauniešus. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad Go Beyond komandas jaunieši, īstenojot projektu “Aktivitāšu stratēģija skolai kā novada centram”, spēja strādāt tā, lai pēc viņu klātbūtnes Vecumnieku vidusskolā paliktu pēc iespējas ilgāks nospiedums. Kā galvenais uzdevums tika izvirzīts radīt skolēnos uzticēšanos un sekmēt uzņēmību, lai arī turpmāk skolēni paši spētu ne tikai nākt klajā ar ideju par kādu vajadzību vai vēlmi, bet arī zinātu, kā ķerties pie darba, sadarboties un sasniegt rezultātu, saglabājot interesi par jaunām iespējām un nebijušiem risinājumiem. 

Tieši šāda rīcība – gan organizācijas, gan atsevišķacilvēka līmenī - tik labi sasaucas ar Latvijas valsts simtgades svinību atslēgas vārdiem: griba, dzimšana, varonība, brīvība un attīstība, mudinot sapņot, darīt un allaž tiekties uz jauniem apvāršņiem. Ceram uz sadarbību ar Go Beyond arī turpmāk, lai kopīgi darītu un radītu savu Latviju. 

Aija Tūna, Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja