JAUNIEŠU REALIZĒTIE SOCIĀLIE projekti


Komandā darbojās: Kristaps, Beāte un Mārtiņš

Komandā darbojās: Kristaps, Beāte un Mārtiņš

GATAVĪBA DZĪVEI PĒC AUGŠANAS AUDZINĀŠANAS IESTĀDĒ NEPILNGADĪGAJIEM

Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem dzīvo jaunieši, kuriem atņemta brīvība, jo ir izdarīts kāds smags kriminālnoziegums. Ikdienu puiši pavada mācībās, lai varētu pēc tam iesākt kvalitatīvāku dzīvi, bet diemžēl daudzi no jauniešiem iestādē neapgūst darba tirgum nepieciešamās prasmes, kā arī sociālās prasmes. Jaunieši ir atvērti attīstībai, jo brīvais laiks pašiem ir jāaizpilda, bet realitātē iestādei ir grūti piesaistīt speciālistus, kuri būtu gatavi strādāt ar jauniešiem brīvprātīgi sabiedrībā pastāvošo stereotipu dēļ.

Projekta virsmērķis: Sniegt atbalstu jauniešiem Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem savu izvirzīto mērķu sasniegšanai, attīstot jauniešos sociālās prasmes un veidojot stiprāku raksturu.

Rezultāts: Tika noorganizētas 9 prasmju attīstošas nodarbības Cēsu audzināšanas iestādē, izmantojot jauniešu iegūtās zināšanas Go Beyond semināros, gan piesaistot dažādus ekspertus.


STRATĒĢIJAS IZVEIDE UN ĪSTENOŠANA LATVIJAS TRANSPORTA PAKALPOJUMU INFORMĀCIJAS APRITEI CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Komandā darbojās: Annija, Letīcija, Eduards, Justīne, Una.

Komandā darbojās: Annija, Letīcija, Eduards, Justīne, Una.

SUSTENTO ir nevalstisko 48 organizāciju apvienība, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. 2011. gada 16. februārī Eiropas Parlaments un Eiropas Padome pieņēma regulu nr. 181/2011 “par autobusu pasažieru tiesībām” , kurā noteica pasākumus, kuri jāveic dalībvalstīm, lai nodrošinātu cilvēku ar pārvietošanās grūtībām bezbarjeru pārvietošanos ar autobusu satiksmi. 2017. gadā Ženēvā Latvijas delegātiem bija jāprezentē ANO konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” izpilde par 2010. gada 31. marta līdz 2013. gada 31. decembra periodu. Tika atsoguļotas stratēģijas, kas ne vienmēr sasniegušas Latvijas iedzīvotājus, reālie sasniegumi ir mazāki, nekā tiek atainots. Līdzšinējā pieredze rāda, ka Latvijā sastopama pretrunīga situācija – tiek iegādāti jauni, pielāgoti autobusi, taču trūkst informācijas par to iegādi, izmantojamību un nākotnē paredzētajiem plāniem saistībā ar pārvietošanās pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. SUSTENTO nepieciešamas jaunas idejas un skatījums, kā iespējams kvalitatīvi informēt mērķgrupu un aktualizēt šo tēmu sabiedrībā, veicināt ikviena izpratni par tās aktualitāti.

Projekta virsmērķi: 1. Izstrādāt un īstenot plānu, kā informēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām par transporta pakalpojumu pieeajamību; 2. Veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku ar pārvietošanās grūtībām iespējām Latvijā.

Rezultāts: Tika izstrādātas vadlīnijas, pēc kurām vadoties, kļūst skaidras darbības par ES regulas 181/2011 ieviešanu Latvijā, kā arī videomateriāls, kurš pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=GM5N5Eby8zs. Papildus tika izveidots arī informatīvs grafiks, kurā paskaidrots starppilsētu transporta pakalpojumu nozīmīgums.

Projekts īstenots sadarbībā ar NVO apvienību SUSTENTO.


JAUNIEŠU NO ĀRPUSĢIMENES APRŪPES BRĪVĀ LAIKA ORGANIZĒŠANA

Komandā darbojās: Dārta, Marta, Raivo, Alīna.

Komandā darbojās: Dārta, Marta, Raivo, Alīna.

Jelgavā atrodas SOS Bērnu ciemata Jauniešu māja, uz kuru var pārcelties SOS ģimeņu jaunieši pēc pamatizglītības iegūšanas. Tajā viņiem ir iespēja dzīvot patstāvīgāk, iegūt izglītību un apgūt nepieciešamās iemaņas turpmākajai dzīvei. Patstāvīgai dzīvei jaunieši gatavojas, uzņemoties rūpes par kārtību mājās, plānojot pārtikas pirkumus un gatavojot ēdienus. Jaunietim ir pašam jāplāno savs laiks un jādomā, kā racionāli tērēt kabatas naudu. Tāpat kopīgi ar Jauniešu mājas pedagogiem ir jāizvērtē savas nākotnes iespējas un jādomā, kur mācīties tālāk un kādu profesiju iegūt. Jauniešu māja ir arī vieta, kur mācīties risināt konfliktus, pārvarēt stresu un iegūt jaunus draugus. Ikdiena Jauniešu mājā ir samērā vienveidīga un iestājas zināma rutīna. Jauniešiem nepieciešama aktivitāšu programma, kas parādītu iespējas ārpus ierastās vides un radītu viņos vēlmi, motivāciju veidot savu dzīvi citādāk.

Projekta virsmērķi: 1. Nomainīt jauniešu ierasto vidi un parādīt plašās brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai radītu lielāku interesi darboties produktīvi un patstāvīgi; 2. Attīstīt jauniešu sociālās prasmes, veidot stiprāku raksturu.

Rezultāts: Jaunieši tika integrēti jaunās ikdienas aktivitātēs, kā arī kopā ar komandu tika rīkoti dažādi pasākumi – spēļu vakars, jauniešu svētku diena, motivācijas vakars, viesošanās Rideļu dzirnavās un pankūku ēšana, orientēšanās un citas aktivitātes, kas jauniešiem veidoja jaunu redzesloku, pārliecību un interesi par jaunām aktivitātēm. Īpašu ieinteresētību izraisīja improvizācijas teātris, un Jelgavas SOS Bērnu ciemata Jauniešu mājā tika ieviestas improvizācijas teātra nodarbības.

Projekts īstenots sadarbībā ar Jelgavas SOS Bērnu ciemata Jauniešu māju.


SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS STRATĒĢIJAS IZVEIDE ORGANIZĀCIJAI PALIDZĒSIM.LV

Komandā darbojās: Marta, Elfa, Signe, Sindija.

Komandā darbojās: Marta, Elfa, Signe, Sindija.

Palīdzēsim.lv ir labdarības organizācija, kas sniedz palīdzību konkrētam mērķim – bērnam, ģimenei, bērnunamam vai speciālajai skolai, tādejādi, katram ziedotājam ir iespēja atbalstīt kādu konkrētu projektu. Organizācija ir sociālās uzņēmējdarbības attīstības procesā un šobrīd veido dažādus produktus, kurus par ziedojumiem iespējams iegādāties labdarības tirdziņos un Palīdzēsim.lv izveidotajā internetveikalā. Šobrīd organizācijas redzeslokā esošie jaunieši, kā arī vecāki, kuri ikdienā aprūpē savus smagi slimos bērnus rada gan ziepes, gan smaržīgus lavandu maisiņus, magnētiņus, ada zeķes, šalles un citus ar rokām veidotus suvenīrus. Produktu izveidē tiek iesaistītas sociālās mērķauditorijas, sniedzot iespēju viņiem darīt to, kas vislabāk patīk un izdodas.

Palīdzēsim.lv vēlas attīstīt uzņēmējdarbību un nonākt pie konkrētiem, pāris produktiem, ko attīstīt, radot organizācijas atpazīstamības zīmi. Tuvā nākotnē organizācijas mērķis ir atvērt fizisku labdarības veikalu, kurā varētu iegādāties radītās preces un saņemtos mantiskos ziedojumus, sniedzot būtisku finansiālu atbalstu organizācijas turpmākajai darbībai.

Projekta virsmērķi: 1.Izprast Palīdzēsim.lv intereses sociālās uzņēmējdarbības nolūkus un izzināt līdz šim paveikto. 2.Izstrādāt stratēģiju sociālās uzņēmējdarbības attīstībai un nodrošināt tās izpildi.

Rezultāts: Tik apkopota informācija no pētījumiem un cilvēku intervijām par to, kas piesaista mājaslapās, tādējādi izstrādājot stratēģiju sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Komandas uzlabotā mājaslapa un tajā pieejamais interneta veikals pieejams: https://palidzesim.lv.

Projekts īstenots sadarbībā ar labdarības organizāciju Palīdzēsim.lv.


VĀJREDZĪGU UN NEREDZĪGU BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEGRĒŠANA SABIEDRĪBĀ

Komandā darbojās: Anita, Lelde, Edgars, Sindija, Elīna.,

Komandā darbojās: Anita, Lelde, Edgars, Sindija, Elīna.,

Biedrība Es redzu ir organizācija, kuras darbība saistīta ar neredzīgu bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā. Viens no biedrības Es redzu mērķiem ir sabiedrības pārliecināšana par redzes invalīdu tiesībām pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē (tiesības uz izglītību, nodarbinātību, vides pieejamību, dalību dažādos kultūras pasākumos); darbs pie sadzīves apstākļu, darba iespēju un apstākļu uzlabošanas (informācijas sniegšana, atbalsta pasākumi, autonomijas veicināšana, piedāvājot attiecīgas tehnoloģijas). Līdzšinējā pieredze rāda, ka liels šķērslis neredzīgo integrācijai ir sabiedrības nespēja noticēt neredzīgo cilvēku spējām. Svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka jaunietis ar redzes traucējumiem nav apgrūtinājums apkārtējiem un spēj sniegt savu ieguldījumu sabiedrībā. Lai veicinātu izvirzīto mērķu īstenošanu, biedrība Es redzu īsteno dažādus projektus, iesaistot vājredzīgus un neredzīgus jauniešus starp redzīgajiem. Ir nepieciešamas jaunas idejas, kā parādīt viņu spējas un talantus plašākai sabiedrības daļai. Pašlaik lielākais ilgtermiņa izaicinājums ir nodrošināt iespēju cilvēkiem ar redzes traucējumiem mācīties parastās skolās, nevis speciālās internātskolās. Projekta virsmērķi: 1. Sadarbībā ar mērķauditoriju – vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un jauniešiem - izglītot sabiedrību, mazināt esošos sterotipus, veicinot vājredzīgu un neredzīgu jauniešu integrāciju. 2. Veicināt vājredzīgu un neredzīgu jauniešu izglītošanās iespējas ne tikai internātskolās, bet jebkurā izglītības iestādē.

Rezultāts: Projekta laikā tika izveidots pasākumu cikls, kurā gan skolēniem, gan citiem apkārtējiem tika dota iespēja dažādās aktivitātēs iejusties neredzīgo ādā. Video no pasākuma: https://youtu.be/wBeZvtpBYq0. Tika izveidots arī elektronisks buklets, kurā ir informācija un atbalsts skolotājiem, lai varētu mācīt skolēnus ar redzes traucējumiem:

Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību Es redzu.


AKTIVITĀŠU STRATĒĢIJA SKOLAI KĀ NOVADA CENTRAM

Komandā darbojās Valts, Kitija, Inese un Kristiāna.

Komandā darbojās Valts, Kitija, Inese un Kristiāna.

Rīgas pierobežā aizvien pieaugoša ir sociālā izolētība un atstumtības sajūta no notikumiem galvaspilsētā un citviet Latvijā. Daļēji tas ir saistīts ar nabadzību, bezdarbu, iniciatīvu trūkumu vietējā līmenī. Vecumnieku vidusskola ir aktīva – personāls organizē daudz aktivitāšu, tomēr jauniešu iesaiste tajās aizvien sarūk. Arī vietējā kopiena un tās iedzīvotāju iesaiste ir neliela, kas rada risku nākotnes rīcībspējas un dzīves kvalitātes paaugstināšanai.Projekts norisinās sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteju, kas vēlas sekmēt katra Latvijas reģiona iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijas valstij, mudinot radīt un iesaistīties aktivitātēs, būt aktivītiem un domāt par sava reģiona attīstību. Go Beyond dalībnieki projektu īstenoja ar Vecumnieku vidusskolas jauniešiem, kuru rokās ir reģiona nākotne. Go Beyond komanda izplānoja pasākumus, iedrošinot pamatskolas skolēnus ņemt iniciatīvu savās rokās un rīkot skolā un vietējā apkārtnē tādus pasākumus, kas visvairāk atbilst viņu interesēm. Ar programmas dalībnieku palīdzību sociālā projekta ietvaros tika sarīkoti 2 pasākumi, kas radīja skolēnos lielāku pārliecību par savām spējām, kā arī sniedza iespēju mainīt vidi sev apkārt. 

Projekts īstenots sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteju un Vecumnieku vidusskolu.


PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU INTEGRĒŠANA SABIEDRĪBĀ

Komandā darbojās Arsēnijs, Paula, Evita un Edvarts

Komandā darbojās Arsēnijs, Paula, Evita un Edvarts

Latvijā patvēruma meklētāji uzturas Patvēruma meklētāju centrā, kas atrodas Ropažu novada Muceniekos. Tā funkcija ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar pajumti laikā, kamēr tiek pieņemti lēmumi par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Sadarbojoties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, patvēruma meklētājiem ir iespēja mācīties latviešu valodu centra telpās, iegūt vai turpināt izglītības apguvi, kā arī gūt atbalstu no mentoriem par sadzīves jautājumiem, tomēr ne visi pasākumi notiek regulāri. Daudzi sazinās tikai savā dzimtajā valodā un slikti pārzina citas valodas, kas apgrūtina viņu iekļaušanos sabiedrībā. Viņi vēl nav iepazinuši latviešu kultūru un mentalitāti, kā arī jūt stereotipu ietekmi no vietējiem iedzīvotājiem. Projekta izaicinājums ir palīdzēt patvēruma meklētājiem – jauniešiem – integrēties sabiedrībā, vienlaicīgi mazinot apkārtējo aizspriedumus.

Go Beyond komanda nolēma iepazīties ar katru no jauniešiem individuāli un katrs no viņiem bija kā mentors kādam no patvēruma meklētājiem. Mucenieku Patvēruma meklētāju centra iemītnieki tika plašāk iepazīstināti ar Latvijas kultūru, kopīgi apmeklējot muzejus un kultūras pasākumus. Jaunieši kopā izmēģināja arī savus iecienītākos hobijus, un sadarbība tika aizvirzīta arī līdz iespējai ēnot darba devējus Latvijas uzņēmumos.

Projekts īstenots sadarbībā ar Patvēruma meklētāju centru “Mucenieki”.


SOCIĀLĀ INTEGRĀCIJA CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM IKŠĶILĒ

Komandā darbojās Tīna, Dāvis, Ričards un Laura

Komandā darbojās Tīna, Dāvis, Ričards un Laura

Ikšķiles Invalīdu biedrības biedri galvenokārt ir seniori, un daudziem no viņiem biedrība ir vienīgā vieta, kur viņi var justies brīvi. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nepieciešama socializēšanās, taču viņi baidās no apkārtējo viedokļa. Projekta mērķis ir palīdzēt Invalīdu biedrības biedriem integrēties Ikšķiles sabiedrībā. Tā kā līdz šim pasākumi biedrības ietvaros rīkoti tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Go Beyond komanda rīkoja festivālu, kurā piedalījās cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, nenošķirot dažādas sabiedrības grupas un uzsverot katra indivīda vērtību. Festivālā piedalījās biedri no 10 dažādām invalīdu biedrībām. Pasākumā uzstājās arī viesmākslinieki no ārzemēm. Šis festivāls aizsāka jaunu biedrības tradīciju - parādīt katra cilvēka talantus.

 Projekts īstenots sadarbība ar Ikšķiles Invalīdu biedrību.


IESLODZĪTO RESOCIALIZĀCIJAS AKTIVITĀTES OLAINES ATKLĀTAJĀ CIETUMĀ

Komandā darbojās Ernests, Rūta, Zelma un Elīna.

Komandā darbojās Ernests, Rūta, Zelma un Elīna.

2013. gada 18.septembrī tika uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošana. Šajā laikā Olaines cietuma teritorijā uzbūvēts jauns ieslodzījuma vietu korpuss – Olaines cietuma atkarīgo centrs, kura atklāšana notika šī gada oktobrī. Atkarīgo centrs savu darbību uzsāks, atverot trīs cietuma nodaļas – Izvērtēšanas nodaļu, Atlantis nodaļu un Pathfinder nodaļu. Katrai nodaļai ir atšķirīga darba specifika, kurā tiks realizēti individuālās un grupu nodarbības ar mērķi pārvarēt atkarības. Centrs ir pilnīgi jauns, tādēļ pagaidām nav izveidota pilna programma ikdienas aktivitātēm ieslodzīto resocializācijai. 

Go Beyond dalībnieki izstrādāja brīvā laika aktivitāšu plānu, lai notiesātajiem būtu alternatīva atkarību izraisošo vielu lietošanai. Jaunieši kopā ar ieslodzītajiem zīmēja, grieza un līmēja, sākotnēji mainot katras radošās darbnīcas saturu, taču pēcāk nonākot pie idejas veidot komiksu darbnīcas. Darbnīcās paveiktais vainagojās ar kopīgu izstādi. 

 Projekts īstenots sadarbībā ar  Olaines cietumu.


JAUNIEŠU NO ĀRPUSĢIMENES APRŪPES PRETSMĒĶĒŠANAS PROGRAMMA

Komandā darbojās Dāvis, Sanita, Ieva un Artūrs

Komandā darbojās Dāvis, Sanita, Ieva un Artūrs

Jelgavā atrodas SOS Bērnu ciemata Jauniešu māja, uz kuru var pārcelties SOS ģimeņu jaunieši pēc pamatizglītības iegūšanas. Tajā viņiem ir iespēja dzīvot patstāvīgāk, iegūt izglītību un apgūt nepieciešamās iemaņas turpmākajai dzīvei. Balstoties uz Jauniešu mājas vadītājas sniegto informāciju, šo jauniešu vidū smēķē praktiski visi. Daļēji smēķēšana ir sekas zemām sociālajām prasmēm – zema patstāvība, sekošana pūlim, nespēja pastāvēt par savu viedokli un pateikt “nē” – , kā arī kalpo kā protesta forma esošajai situācijai. Go Beyond dalībnieku mērķis ir palīdzēt SOS mājas iemītniekiem gūt izpratni par smēķēšanas kaitīgumu un palīdzēt atmest šo paradumu.

Sākotnēji mērķa sasniegšanai Go Beyond dalībnieki vēlējās izveidot motivējošu pretsmēķēšanas programmu 4 mēnešu garumā, taču pēcāk saprata, ka smēķēšanas seku parādīšana nemotivē jauniešus kaut ko mainīt. Go Beyond dalībnieki risināja problēmas sakni – nespēju pateikt “nē”, tādēļ turpmākie mēneši tikai aizvadīti ar dažādiem interaktīviem pasākumiem, kas spēļu veidā mācīja pastāvēt par savu viedokli, palīdzēja būt pastāvīgākiem un uzlabot savas sociālās prasmes.

 Projekts īstenots sadarbībā ar SOS bērnu ciematu.


IKŠĶILES INVALĪDU BIEDRĪBAS DARBĪBAS VEICINĀŠANA

Komandā darbojās Anete, Dace, Jānis, Dāvids, Sabīne

Komandā darbojās Anete, Dace, Jānis, Dāvids, Sabīne

Go Beyond jauniešu komanda, uzsākot savu sociālo projektu, izvirzīja mērķi iedvesmot un palīdzēt Ikšķiles invalīdu biedrībai izveidot saliedētu kopienu, kura spēj īstenot savas vēlmes. Līdz šim aktīva bijusi tikai trešā daļa no biedrības biedriem, tāpēc darbības prioritāte bija izveidot tādu pasākumu un aktivitāšu kopumu, kas ne tikai ieinteresētu lielāku cilvēku skaitu, bet arī dotu iespēju līdzdarboties, nejūtoties ierobežotiem vai nepilnīgiem.Go Beyond jaunieši tikās ar biedrības biedriem gan kopīgos pasākumos, kuros kopa radīja “Iespēju koku”, kā arī  tikās ar biedrības biedriem viņu mājās. Jaunieši radīja rakstu sēriju par aktīviem un iedvesmojošiem Ikšķiles invalīdiem, kā arī sagatavoja apkopojumu Ikšķiles invalīdu biedrības kopīgo aktivitāšu veidošanai.

 Projekts īstenots sadarbībā ar Ikšķiles pašvaldību.


JAUNIEŠU NO ĀRPUSĢIMENES APRŪPES IESAISTE DROŠUMSPĒJAS TĪKLĀ

Komanda: Matīss, Kārlis, Arnolds B., Ako, Arnolds Z.

Komanda: Matīss, Kārlis, Arnolds B., Ako, Arnolds Z.

Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas jauniešiem vairs nepienākas ārpusģimenes aprūpe. Viņi tiek “izlaisti” no bērnunama un citām institūcijām, un ir jāsāk patstāvīga dzīve bez pietiekamām zināšanām par to. Kopumā šobrīd ārpusģimenes aprūpē atrodas aptuveni 8 tūkstoši bērnu un jauniešu. 41% no tiem ir vecumā no 13-17 gadiem. SOS Bērnu ciematu asociācija šobrīd strādā pie projekta jauniešu drošumspējas veicināšanai – Drošumspējas tīkla izveides. Cilvēks ar augstu drošumspēju ir par sevi drošs, radošs cilvēks, spējīgs parūpēties par sevi un citiem, pielāgoties apstākļiem.

Go Beyond jauniešu mērķis bija veicināt jauniešu no ārpusģimenes aprūpes drošumspēju, izpratni par patstāvīgas dzīves un karjeras uzsākšanu.

Palīdzotārpus ģimenes aprūpējamajiem jauniešiem gatavotiespatstāvīgai dzīvei, Go Beyond komanda veidoja pasākumus Jelgavas jauniešu mājā neformālā gaisotnē. Lai palīdzētu karjeras izvēlē, tika radīti karjeras pasākumi kopā ar Statoil Fuel & Retail Latvia – apmācības un eksursija uz degvielas uzpildes staciju. Papildus katram jaunietim Jelgavas jauniešu mājās tika atrasts personīgais mentors atbilstoši jaunieša interesēm. Go Beyond komanda radīja ieteikumu kopsavilkumu darbā ar jauniešiem viņu drošumspējas veicināšanai.

Projekts īstenots sadarbībā ar  Statoil Fuel&Retail  un SOS Bērnu ciemati.


VESELĪGA DZĪVESVEIDA VEICINĀŠANA BĒRNIEM AR ONKOLOĢISKĀM SASLIMŠANĀM

Komandā darbojās Ineta, Kristiāna, Linda, Māra, Anna

Komandā darbojās Ineta, Kristiāna, Linda, Māra, Anna

Izārstēšanās no onkoloģiskām slimībām ir atkarīga ne vien no slimnīcā veiktajām procedūrām, bet arī daudziem citiem faktoriem, piemēram, pārtikas, svaiga gaisa, fiziskas kustēšanās. Taču bērni, kurus skārušas šīs onkoloģiskās slimības, ēd neveselīgi un ir mazkustīgi, tādēļ ir svarīgi viņus un viņu vecākus informēt par veselīga dzīvesveida nozīmību un nodrošināt apstākļus, kas veicina veselīga dzīvesveida ievērošanu, tā palīdzot bērniem veiksmīgāk izveseļoties..

Go Beyond jauniešu projekta mērķis bija veicināt izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi ārstēšanās procesā onkoloģiski slimajiem bērniem un viņu vecākiem, kā arī sagatavot Veselīgo našķu grozu dāvināšanu bērniem. Projekts ideja un realizācija noritēja sadarbībā ar RH3 fondu.

Jaunieši izveidoja prototipu veselīga uztura spēlei. Piedaloties šajā spēlē, iespējams uzzināt dažādus faktus par veselīgu uzturu, pārbaudīt savas zināšanas un atjautību, kā arī lieliski un jautri pavadīt laiku kopā ar ģimeni vai draugiem. Tika izveidots arī pirmais Veselīgo našķu grozs kopā ar Latvijas ražotājiem. Grozam klāt tika sagatavota informācija par veselīgu uzturu.

Sagatavoja Veselīga uztura galda spēli un apkopoja informāciju par veselīgu uzturu.

 Projekts īstenots sadarbībā ar RH3 fondu.


MOBINGA PREVENCIJA IKŠĶILES VIDUSSKOLĀ

Komandā darbojās Kristīne, Konrāds, Monta, Ilze, Edgars

Komandā darbojās Kristīne, Konrāds, Monta, Ilze, Edgars

Mobings ir psiholoģiska terora veids, kura laikā otrs cilvēks tiek verbāli, fiziski vai kā citādi iespaidots, kā rezultātā tiek ietekmēta šī cilvēka sociālā, psihiskā un fiziskā veselība.Go Beyond jauniešu uzdevums bija aktivizēt Ikšķiles skolas jauniešus domāt un rīkoties, lai nostiprinātu viņos pārliecību par katra personisko atbildību attiecībās gan skolas, gan virtuālajā vidē.

Lai mazinātu mobingu skolās, Go Beyond  jaunieši sagatavoja ieteikumu kopumu, kurā ietilpst video konkurss “Nē Mobingam”, Facebook lapa “Nē Mobingam” , mācību stundas plāns, kā arī citi ieteikumi mobinga prevencijai skolās. Video konkursa “Nē mobingam” mērķis ir veicināt skolēnu pašizglītošanās procesu par mobinga izpausmēm skolas vidē. Facebook lapā “Nē Mobingam” var gūt iedvesmu un vērtīgus avotus par mobingu un tā prevenciju ne tikai bērni, bet arī pieaugušie (skolotāji un vecāki). Mācību stundas, kura tika izmēģināta 6.klašu skolēnu vidū, mērķis ir veicināt skolēnu diskusijas par mobingu, tā izpausmēm un iespējām to mazināt.

 Projekts īstenots sadarbībā ar Ikšķiles pašvaldību.