Sociālo projektu noslēgums

Sociālo projektu noslēgums – nozīmīgs laiks atskatam uz paveikto. 

25. februārī noslēdzās Go Beyond sociālie projekti. Go Beyond programmas dalībnieki šajā programmas gadā realizēja savas iniciatīvas četru mēnešu garumā – no pērnā gada novembra līdz februāra noslēgumam. 

Programmas ietvaros tika realizēti sociālie projekti sadarbībā arar Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centra Pusaudžu atbalsta programmu “Pārinieks”, “Svētā Lūkas atbalsta biedrību”, kā arī YWAM pārstāvniecību “Freedom61”. Šajā laikā komandas ir veikušas katras sociālās problēmas izpēti, kas, kā atzina dalībnieki, ir viens no būtiskākajiem darbiem projekta izstrādē. Tikai satiekot jomas pārstāvjus, uzklausot dažādus pieredzes stāstus un pētot visus iespējamos resursus, ir iespējams saprast situācijas patieso stāvokli. Identificējot problēmas, tika noteikti mērķi, kas bija katra projekta svarīgākais vadmotīvs, sastādot plānus un realizējot iniciatīvas. Katru mēnesi dalībnieki tikās ar Go Beyond sociālo projektu koordinatoriem Kristapu Brantu un Līvu Dārziņu, lai izvērtētu progresu un sniegtu konsultācijas par katra mēneša apakšmērķiem. 

Bez ievērības nav palikusi Go Beyond programmas dalībnieku radošā pieeja izstrādāt plānu, kas ir īstenojams atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī un vienlaikus tiešā veidā rada pozitīvu ietekmi uz sociālajām grupām, kurām ir nepieciešams atbalsts, ilgtermiņā. Projekts sadarbībā ar programmu “Pārinieks” īstenoja vairākus attālinātus seminārus programmas jauniešiem, noorganizēja semināru organizācijas darbiniekiem ar Artura Miksona atbalstu, kā arī esošie ierobežojumi nebija šķērslis vairāku āra aktivitāšu īstenošanai. “Svētā Lūkas atbalsta biedrības” komanda pievērsās biedrības ēkas kā sociāla centra ilgtermiņa finanšu piesaistes plānam un sagatavoja materiālu – videostāstu par personu, kura izcietusi ieslodzījumu un aizraujas ar mākslu. Savukārt, “Freedom61” komanda atzina, ka sabiedrībā trūkst izpratnes par prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības problēmas nopietnību. Tā rezultātā komanda fokusējās uz informatīvas kampaņas veidošanu, foundraising kampaņu, tāpat, lai palīdzētu cietušajiem, tika izstrādāts ilgtermiņa modelis, kas sniegtu atbalstu cietušajām personām atgriezties normālā dzīvē.

Viennozīmīgi, darbs ar mērķu realizēšanu ir cieši saistīts ar komandu darbu, pienākumu sadalīšanu, komunikācijas mākslu gan savstarpēji, gan ar sadarbības partneriem, gan mērķauditoriju. Dalībnieki atzina, ka darbs šādās komandās un šādos apstākļos, ir bijusi vienreizīga pieredze, iegūtas vērtīgas atziņas, kas turpmāk tiks īstenotas citos projektos. Liels paldies par atbalstu ir sakāms komandu koučiem Lāsmai Poļikevičai, Laurai Kunstbergai un Dacei Skrastiņai. Savukārt darbā ar mērķauditoriju liels atbalsts bija no koučinga centra Sober Soul. 

Katru gadu dalībniekiem sociālo projektu laiks ir piepildīts ar sev nozīmīgām atziņām. Ikviens atzīs, ka šāda pieredze ir sevišķi vērtīga, ņemot vērā, ka iesāktās iniciatīvas nebeidzas, bet tās tālāk turpina pastāvēt ar sociālo partneru palīdzību. Arī pārmaiņu laiks ir radījis jaunas pieejas un risinājumus, kas vēljovairāk apliecina, ka sniegt risinājumus un atbalstīt mazāk aizsargātos ir iespējams. Jaunieši var! Liels paldies ikvienam iesaistītajam Go Beyond sociālo projektu īstenošanā!

1 marts 2021