Sociālo projektu starpprezentācijas ’20

15. janvārī Go Beyond komanda, dalībnieki un viesi piedzīvoja 3 komandu sociālo projektu prezentācijas. Jauniešu paveikto novērtēja un dalījās ar savu pieredzi Kārlis Kravis, kas ir Iespējamā misija direktors un valdes loceklis, Marta Kāle, darba devēja tēla konsultante uzņēmumā ERDA un viena no Go Beyond dibinātājiem, Inga Muižniece, zvanu centra Sonido īpašniece un sociālā projekta Parunāsim dibinātāja, kā arī Diāna Lapkis, sociālās uzņēmējdarbības akseleratora Newdoor Riga līdzdibinātāja un direktore.

Šogad sociālo projekti tiek īstenoti sadarbībā ar LSK dienas centru “Stropiņš”,  Biedrību “Marta”, kā arī ar Cēsu audzināšanas iestādi.

Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem dzīvo jaunieši, kuriem ir atņemta brīvība. Kad šiem jauniešiem ir dota iespēja atgriezties sabiedrībā, lai uzsāktu kvalitatīvu dzīvi – ne vienmēr tā notiek. Bieži šādiem jauniešiem trūkst zināšanas un atbalsta sistēma un statistika rāda, ka lielākā daļa jauniešu atgriežas tajās pašās sliedēs, kurās bija pirms tam. Jaunieši nav gatavi dzīvei un darba videi, kā arī sociālās prasmes var būt ierobežotas un tieši tas ir tas, ko šogad palīdz šī gada sociālā projekta komanda – Anna Lapsa, Darja Sediha, Katrīna Bindule un Oskars Rimša. Starpprezentācijās komanda prezentēja kas paveikts līdz šim un ko vēlas vēl paspēt īstenot

Biedrība “Marta”, pie kā šogad strādā viena no sociālo projektu komandām, ir uzsākusi projektu Forums “Celies”. Šis forums ir izveidots salīdzinoši nesen, 2016. gadā, un tā mērķis ir iesaistīt vīriešus. Latvijai tas ir inovatīvs solis ar dzimumu saistītu tiesību īstenošanā un diskriminācijas mazināšanā. Aktualizēt vīrietības dažādos aspektus, lai radītu iekļaujošu telpu tādu jautājumu risināšanā, kas līdz šim ir bijuši vai nu tabu, vai tikuši aktualizēti populārajos medijos. Jautājumu spektrs, ko šis forums risina ir plašs – no vīrišķības izpratnes, vīriešu seksualitāte, emociju komunikācija līdz dzīvesstilam un vīrietības daudzveidībai atšķirīgās kultūrās un laikmetos. Proejkta komanda – Liene Poprocka, Rūdolfs Grundmanis, Evita Ostrovska, Rūdolfs Aleksandrs Strods, Līva Jansone, sadarbojas kopā ar centru “Marta” un strādā pie sociālā projekta ar mērķi veicināt uz dzimumu līdztiesības pamatprincipiem balstītas attiecības jauniešu vidē.

Visbeidzot, LSK Dienas centrs “Stropiņš”, kas piedāvā bērniem no 7 līdz 18 gadiem saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, sniedz nepieciešamo informāciju un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, novērš bērnu bezmērķīgu klaiņošanu. Dienas centrs piedāvā sociālā darbinieka, pedagogu un citu speciālistu vadībā bērniem un jauniešiem pilnveidot savas sociālās, saskarsmes un praktiskās iemaņu prasmes, iegūt jaunus draugus, piedalīties gan sporta, gan kultūras pasākumos, gan dažādās interešu nodarbībās un citās aktivitātēs. Kristera Bērziņa, Lilijas Pinnes, Līvas Elizabetes Liepiņas, Margaritas Mačiņas un Rolanda Kivi komanda strādā pie sociālo prasmju attīstības bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm kopā ar bērnu dienas centru Stropiņš.

Go Beyond programma katru gadu nodrošina programmas dalībniekiem iespēju risināt izaicinošas un sociāli būtiskas problēmas Latvijā, strādājot komandā un sniedzot iespēju pārspēt savu spēju robežas!

15 janvāris 2020