Sociālo projektu starpprezentācijas

Jau vairākus mēnešus Go Beyond dalībnieki strādā, lai kopā ar partneru institūcijām risinātu piecus dažādus sociālos projektus. 11. janvārī komandas satikās vienkopus, lai prezentētu līdz šim paveikto un ieskicētu nākotnes plānus. Jauniešiem viens no izaicinošākajiem aspektiem projektā ir definēt un aptvert problēmu, ar ko saskaras mērķa grupas, kā arī piedāvāt iespējamos risinājumus, kas spētu būt ilgtspējīgi arī pēc sociālo projektu posma. Šādos brīžos liels palīgs ir sociālo projektu partneri – SOS bērnu ciemats, Olaines cietums, Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteja, Vecumnieku vidusskola, Patvēruma meklētāju centrs “Mucenieki” un Ikšķiles Invalīdu biedrība.

Lai uzlabotu jauniešu mācīšanās procesu un sociālo projektu realizācijas kvalitāti, Go Beyond programma pieaicināja aktīvus un izteikties gatavus ekspertus, kas pēc katras prezentācijas sniedza atgriezenisko saiti – uzdeva jautājumus, izteica uzmundrinājumus, bet neiztika arī bez labas devas kritikas.

Šoreiz ekspertu panelī apvienojās Madara Makare, sociālā uzņēmuma “Hopp” līdzautore, Madara Ūlande, Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja, un Raivis Kalniņš, Brain Games izpildirektors un Go Beyond programmas līdzdibinātājs.

Sociālie projekti ir nozīmīga programmas daļa, kuras laikā jaunieši risina reālas problēmas, ar kurām ikdienā saskaras Latvijas iedzīvotāji. Prezentējot iespējamos risinājumus un nodrošinot to ieviešanu praksē, jaunieši apgūst prasmes kritiski domāt un strādāt komandā, kā arī attīsta spēju atpazīt un risināt problēmsituācijas, veidojot veiksmīgas partnerattiecības ar visām iesaistītajām pusēm.

Sociālā projekta “Sociālā integrācija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” komandas mērķis ir rīkot festivālu, kurā varēs darboties ikviens, nenošķirot dažādas sabiedrības grupas un uzsverot katra indivīda vērtību.

Go Beyond dalībnieki, kas apņēmušies strādāt ar projektu “Aktivitāšu stratēģija skolai kā novada centram”, ir nolēmuši veidot jaunas iniciatīvas, kas balstītas uz skolēnu interesēm. Viņu mērķis ir ļaut organizēt un radīt pašiem, tādējādi parādot skolas audzēkņiem, ka visi resursi un prasmes ir viņos pašos un ir iespējams radīt interesantu vidi sev apkārt.

Projekta “Patvēruma meklētāju integrēšana sabiedrībā” izaicinājums ir palīdzēt patvēruma meklētājiem – jauniešiem – integrēties sabiedrībā, vienlaicīgi mazinot apkārtējo aizspriedumus. Patvēruma meklētāji vēl nav iepazinuši latviešu kultūru un mentalitāti, kā arī jūt stereotipu ietekmi no vietējiem iedzīvotājiem. Komandas mērķis ir izveidot neformālo aktivitāšu kopumu, kas varētu palīdzēt veicināt jauniešu iesaisti un piederību vienaudžu starpā.

Savukārt komanda, kas virza projektu “Ieslodzīto resocializācijas aktivitātes Olaines atklātajā cietumā” ir nolēmusi kopā ar centra klientiem kopā veidot komiksus, kuros tie varētu izpaust savu pasaules redzējumu un piedzīvoto.

Pēdējā, bet ne mazāk svarīgā projekta “Jauniešu no ārpusģimenes aprūpes pretsmēķēšanas programma” komanda ir izvirzījusi mērķi mainīt Jauniešu mājas vidi, veidojot programmu, kas palīdzēs SOS ciemata jauniešiem uzlabot viņu sociālās prasmes un būt patstāvīgākiem, lai atmestu smēķēšanu. Kā izpētījusi komanda, daļēji smēķēšana ir sekas zemām sociālajām prasmēm – zema patstāvība, sekošana pūlim, nespēja pastāvēt par savu viedokli un pateikt “nē” – , kā arī kalpo kā protesta forma esošajai situācijai.

“Go Beyond programmas dalībnieku sociālo projektu idejas bija tiešām iespaidīgas un ambiciozas, varēja just, ka jaunieši ir veltījuši daudz laika, lai izpētītu projektos skartās idejas un to iespējamos risinājumus. Prieks, ka jaunieši ir domājuši ne vien par vienreizējiem uzlabojumiem vai pasākumiem, bet arī par ilgtermiņa risinājumiem. Ļoti ceru, ka projekti un jauniešu entuziasms turpināsies arī pēc programmas noslēguma – sociāli atbildīgi, radoši un uzņēmīgi cilvēki Latvijai ir vajadzīgi pilnīgi visās biznesa un sabiedrības pārmaiņu jomās,” sociālo projektu prezentācijas komentē Madara Ūlande.”

Līdz sociālo projektu posma noslēgumam palikuši vēl tikai 2 mēneši. Daži teiks, ka laika vēl gana, daži teiks, ka paskries nemanot, bet viens ir skaidrs – jaunieši turpinās plānot, darīt un mācīties, lai palīdzētu un dotu citiem. Lai viņiem izdodas!

11 janvāris 2017