LATVIJAS TRANSPORTA PAKALPOJUMU INFORMĀCIJAS APRITEI CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Projekta virsmērķi bija izstrādāt un īstenot plānu, kā informēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām par transporta pakalpojumu pieejamību. Rezultātā tika izstrādātas vadlīnijas, pēc kurām vadoties, kļūst skaidras darbības par ES regulas 181/2011 ieviešanu Latvijā, kā arī videomateriāls. Papildus tika izveidots arī informatīvs grafiks, kurā paskaidrots starppilsētu transporta pakalpojumu nozīmīgums. Projekts īstenots sadarbībā ar NVO apvienību SUSTENTO.

2 jūnijs 2018