Kristers Brants

Krister projekts, ko viņš ir apņēmies īstenot, ir sociālo mediju platforma, kurā tiek diskutēts par sociālo uzņēmējdarbību un sociālajām problēmām, par ko īsti ikdienā sabiedrībā nerunā.
Kristaps sava projekta ietvaros devās pie sociālajiem uzņēmējiem, kā arī cilvēkiem, kurus ietekmē šīs sociālās problēmas ikdienā, un centīsies viņu stāstus celt gaismā caur intervijām, kas tiks publicētas interneta vidē gan video formāta, gan “podkasta” tipā.

9 jūnijs 2019