VĀJREDZĪGU UN NEREDZĪGU BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEGRĒŠANA SABIEDRĪBĀ

Projekta virsmērķis bija izglītot sabiedrību, mazināt esošos stereotipus, veicinot vājredzīgu un neredzīgu jauniešu integrāciju izglītošanās iespējas ne tikai internātskolās, bet jebkurā izglītības iestādē. Projekta laikā tika izveidots pasākumu cikls, kurā gan skolēniem, gan citiem apkārtējiem tika dota iespēja dažādās aktivitātēs iejusties neredzīgo ādā. Tika izveidots arī elektronisks buklets, kurā ir informācija un atbalsts skolotājiem, lai varētu mācīt skolēnus ar redzes traucējumiem. Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību Es redzu.

7 jūnijs 2018