team-2013-1.jpg

Dibinātāji

Go Beyond dibinātāji: Raivis Kalniņš, Jānis Libeks, Ilze Vaičule - Freimane, Kristiāna Pavlova un Claudio Rivera. Bildē arī ilglaicīgi vadības komandas līdzgaitnieki - Jānis Jukna, Marta Kāle un Evija Taurene.

Vēsture

Biedrība Go Beyond dibināta 2011. gada jūnijā kā jauniešu attīstības programma. Programmu dibināja pieci profesionāļi, kas mērķtiecīgi vēlējās attīstīt līderības prasmes jauniešu vidū, paaugstināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū, veicināt veiksmīgāku jaunatnes iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē un paaugstināt neformālās izglītības kvalitāti Latvijā. Jauniešu attīstības programma darbojas jau astoņus gadus,  un mēs turpinām strādāt, lai īstenotu mūsu misiju.

Kopš 2011. gada jūnija ir ne tikai pieaugusi Go Beyond komanda, bet paplašinājies arī darbību vēriens. Papildus jauniešu attīstības programmai mēs strādājam pie iniciatīvām izglītības un sabiedrības veselības jomā, lai stiprinātu vietējās kopienas un uzlabotu izpratni par tām tēmām, kas jaunatnei ir svarīgas. Katru gadu Go Beyond darba komanda pieaug, lai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti.

GO BEYOND VADĪBAS KOMANDA 2020

GO BEYOND VADĪBAS KOMANDA 2019

GO BEYOND VADĪBAS KOMANDA 2018

PADOMDEVĒJI

Andrejs Sergejevs -  "Ziglar Legacy" sertificēts treneris, veiksmīgs uzņēmējs, digitālā biznesa eksperts un biznesa treneris

Andrejs Sergejevs - "Ziglar Legacy" sertificēts treneris, veiksmīgs uzņēmējs, digitālā biznesa eksperts un biznesa treneris

 
Glen Grant -  Aizsardzības eksperts, Ukrainas Nākotnes institūta vecākais līdzstrādnieks, ilgstoša līderības pieredze dažādos uzņēmumos un militārajā sfērā

Glen Grant - Aizsardzības eksperts, Ukrainas Nākotnes institūta vecākais līdzstrādnieks, ilgstoša līderības pieredze dažādos uzņēmumos un militārajā sfērā

 
Claudio Rivera -  Rīgas Biznesa skolas asociētais līderības profesors un bakalaura programmas vadītājs, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Izglītības darba grupas vadītājs

Claudio Rivera - Rīgas Biznesa skolas asociētais līderības profesors un bakalaura programmas vadītājs, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Izglītības darba grupas vadītājs