team-2013-1.jpg

Dibinātāji

GoBeyond dibinātāji Raivis Kalniņš, Jānis Libeks, Ilze Vaičule - Freimane, Kristiāna Pavlova un Claudio Rivera. 

Vēsture

Biedrība Go Beyond dibināta 2011. gada jūnijā kā jauniešu attīstības programma. Programmu dibināja pieci profesionāļi, kas mērķtiecīgi vēlējās attīstīt līderības prasmes jauniešu vidū, paaugstināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū, veicināt veiksmīgāku jaunatnes iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē un paaugstināt neformālās izglītības kvalitāti Latvijā. Jauniešu attīstības programma darbojas jau sešus gadus,  un mēs turpinām strādāt, lai īstenotu mūsu misiju.

Kopš 2011. gada jūnija ir ne tikai pieaugusi Go Beyond komanda, bet paplašinājies arī darbību vēriens. Papildus jauniešu attīstības programmai mēs strādājam pie iniciatīvām izglītības un sabiedrības veselības jomā, lai stiprinātu vietējās kopienas un uzlabotu izpratni par tām tēmām, kas jaunatnei ir svarīgas. Katru gadu Go Beyond darba komanda pieaug, lai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti.

Komanda